ОмскАвтоСклад

Петрівська сільська рада Балаклійського району

426

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІІ сесії VІІ скликання

 

   від  20 березня 2018   року                                                                                                     №  426 – VII

 

 

 

”Про внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік, затвердженого рішенням ХХІХ сесії сільської ради

VІІ скликання від 22 грудня 2017 року №384-VІІ “Про сільський бюджет на 2018 рік”

 

Відповідно до  вимог п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України та на підставі статті 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення своєчасного фінансування соціальних і захищених видатків із місцевого бюджету, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

            Внести зміни та доповнення до рішення ХХІХ сесії сільської ради VІІ скликання від  22 грудня 2017 року № 384 –VІІ (рішення  ХХХ сесії сільської ради VІІ скликання від  19.01.2018 року № 405-VІІ; ХХХІ сесії сільської ради VІІ скликання від  15 .02.2018 року № 416-VІІ), виклавши його та додатки до нього в новій редакції:

 

1.Установити:

-  доходи  сільського  бюджету в сумі 7023,895 тис. грн., у тому числі: доходи загального фонду сільського бюджету – 6317,632 тис. грн., доходи спеціального фонду -  706,263 тис. грн.,  згідно з додатком №1 цього рішення; 

-  видатки сільського бюджету в сумі 8211,976 тис. грн., у тому числі: видатки загального фонду  сільського бюджету - 5967,482 тис. грн., видатки спеціального фонду - 2244,494 тис. грн., у т.ч. бюджет розвитку – 2096,231 тис.грн.;

- профіцит загального фонду сільського бюджету  в сумі 350,150 тис. грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі 1538,231 тис. грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.

     2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік: по  загальному фонду – 5967,482 тис. грн. та спеціальному фонду – 2244,494 тис. грн.,  згідно з додатком №3 до цього рішення.

     3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  в сумі  114,114 тис. грн. 

     4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою: 

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату ( код 2120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ( код 2220);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270);

- поточні трансферти населенню (код 2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (2620)

5. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1732,688 тис. грн., згідно з додатком № 4 до цього рішення.

6. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти в сумі 611,918 тис.грн., згідно з додатком № 5 до цього рішення

7. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6):

- Реконструкція будівлі Петрівського сільського Будинку культури – 1488,357 тис.грн.;

- капітальний ремонт дороги в селі Петрівське по вулиці Соборна з №1 до №69 - 6,764 тис.грн.;

- придбання дитячого майданчика – 43110,00 грн.;

-капітальний ремонт мережі вуличного освітлення с.Петрівське (інша субвенція) – 558,0 тис.грн.

8. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв в натуральних показниках (додаток № 7).

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Дозволити сільському голові підписувати і укладати угоди з районною радою на перерахування субвенції з наступним її затвердженням на сесії сільської ради.

12. Дозволити сільській раді в процесі виконання сільського бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків у межах загального та спеціального фонду бюджету за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

13. Дозволити сільській раді в процесі виконання сільського бюджету проводити придбання предметів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів, інвентарю, за готівку.

14. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.ст. 69, 71 Бюджетного кодексу України.

16.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Т.Федорченко.) 

 

 

Сільський голова                                 В. Фоменко

 

Додаток 1 

Додаток 2

Додаток 3 

Додаток 4 

Додаток 5

Додаток 6 

Додаток 7