ОмскАвтоСклад

Петрівська сільська рада Балаклійського району

199-VII

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХVІ сесії VІІ скликання

 

від  23 грудня  2016 року                                                                                                          № 199- VІІ

 

”Про внесення змін до сільського бюджету на 2016 рік, затвердженого рішенням ІІІ сесії сільської ради VІІ скликання від 18 грудня 2016 року №32- VІІ “Про сільський бюджет на 2016 рік” 

 

Відповідно до  вимог ст.78 п.8 Бюджетного кодексу України та на підставі п.п.23 п.1. статті 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення своєчасного фінансування соціальних і захищених видатків із місцевого бюджету,  сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Внести зміни та доповнення до рішення сесії сільської ради  від 18.12.2015 року (ІIІ сесії сільської ради VIІ скликання № 32-VІІ, ІV сесії сільської ради VІІ скликання від  28.01.2016 року № 49- VІІ,  V сесії сільської ради VІІ скликання від  15.02.2016 року № 73- VІІ, VІ сесія сільської ради VІІ скликання від  05.04.2016 року № 84-VІІ, VІ сесія сільської ради VІІ скликання від  18.04.2016 року № 93 – VІІ; VІІІ сесія сільської ради VІІ скликання від  25.04.2016 року № 104 – VІІ, ІХ сесія сільської ради VІІ скликання від  12.05.2016 року № 106 – VІІ, Х сесії сільської ради VІІ скликання від  21.06.2016 року № 113- VIІ; ХІ сесії сільської ради VІІ скликання від  20.07.2016 року № 126- VIІ; ХІІ сесії сільської ради VІІ скликання від  06 .09.2016 року № 148- VIІ; ХІІІ сесії сільської ради VІІ скликання від  13.10.2016 року № 171- VIІ; ХV сесії сільської ради VІІ скликання від  12.12.2016 року № 188- VIІ),    виклавши його та додатки до нього в новій редакції:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Установити:

-  доходи  сільського  бюджету в сумі 4882,615 тис. грн., у тому числі: доходи загального фонду сільського бюджету – 3714,039 тис. грн., доходи спеціального фонду  1168,576 тис.грн.,  згідно з додатком № 1 цього рішення; 

-  видатки сільського бюджету в сумі 5062,182  тис. грн., в тому числі: видатки загального фонду  сільського бюджету 3638,571 тис. грн., видатки спеціального фонду 1423,611тис. гривень., у т.ч. бюджет розвитку в сумі 1334,238 тис. грн.;

- профіцит сільського бюджету в сумі -75,468 тис. грн., у тому числі загального фонду сільського бюджету  75,468 тис. грн., згідно з додатком № 2 цього рішення;

- дефіцит  спеціального фонду сільського бюджету в сумі 255,035 тис. грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2016 рік: по  загальному фонду – 3638,571 тис. грн. та спеціальному фонду – 1423,611 тис. грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  в сумі  31,413 тис. грн. 

4. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення:

- інша субвенція з сільського бюджету на дошкільні заклади освіти у сумі  1320,793 тис. грн.;

- інша субвенція з сільського  бюджету на клубні заклади у сумі 177,319 тис грн.;

-субвенція районному бюджету на утримання об’єктів спільного користування в сумі 310,998 тис грн.;

- інша субвенція з сільського бюджету в сумі 300,0 тис. грн.;

-цільова субвенція  в сумі  7,0 тис. грн. ;

- цільова субвенція по спеціальному фонду в сумі 1079,203 тис.грн.:

капітальний ремонт покрівлі Петрівського Будинку культури в селі Петрівське в сумі 509,310 тис.  грн.;

капітальний ремонт по заміні дерев’яних віконних блоків на енергозберігаючі металопластикові в Петрівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) в селі Петрівське в сумі  285,993 тис. грн.;

капітальний ремонт вуличного освітлення в селі Завгороднє в сумі – 280,0 тис. грн.;

придбання багаторічних садженців в сумі 3,0 тис. грн.

 

Капітальний ремонт вуличного освітлення в селі Завгороднє в сумі  131,0 тис. грн.

Капітальний ремонт покрівлі Петрівського будинку культури в сумі 82,435 тис. грн.

- субвенція на відшкодування витрат підприємствам-перевізникам за перевезення пільгових категорій громадян в сумі 12,876 тис.  грн..

-Інша субвенція на виконання районної Програми ”Профілактики правопорушень у Балаклійському районі на 2016-2020 рр.”: для Балаклійського відділу поліції ГУНП в Харківській області на забезпечення придбання запасних частин, автошин, паливно-мастильних матеріалів та проведення поточного ремонту автомобілів – 5000,00 грн.

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою: 

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату ( код 2120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ( код 2220);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270);

- поточні трансферти населенню (код 2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам).

6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  2125,864 тис. грн., згідно з додатком № 6 до цього рішення.

7. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв в натуральних показниках

 ( додаток № 7).

8. Затвердити перелік об’єктів (додаток 5), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Дозволити сільському голові підписувати і укладати угоди з районною радою на перерахування субвенції з наступним її затвердженням на сесії сільської ради.

12. Дозволити сільській раді в процесі виконання сільського бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків у межах загального та спеціального фонду бюджету за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

13. Дозволити сільській раді в процесі виконання сільського бюджету проводити придбання предметів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів, інвентарю, за готівку.

14.  Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.ст.69, 71 Бюджетного кодексу України.

16. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Т. Федорченко ) 

 

 

 

Сільський голова                                 В. Фоменко

Додаток 1 

Додаток 2 

Додаток 3 

Додаток 4 

Додаток 5 

Додаток 6 

Додаток 7