ОмскАвтоСклад

Петрівська сільська рада Балаклійського району

Протокол № 12 від 30 грудня 2014 року

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

П Р О Т О К О Л    № 12

засідання виконавчого комітету

від  30 грудня 2014 року

 

Головуючий на засіданні – Фоменко В.М., сільський голова 

 

Присутні:          І.Водополова                                         

                                  О.Малєєв

                          Ю.Назарько

                                  І. Подаруєв

                                  Ю. Ткач                                        

  Відсутні                     Ю.Приходько

                                   Н.Кійко

                                   М.Колесніков                              

  Запрошені:                  О. Губенко, М. Каськов  – спеціалісти сільської ради 

 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й :

 

1. Про додержання вимог законодавства щодо звернень громадян

2..Про природоохоронну роботу та охорону пам’яток історії та культури

3. Про  перереєстрацію  громадян,   які  знаходяться  на    квартирному 

    обліку

 

Порядок денний затверджено. Голосували: “за” - 6, “проти” – немає, “утримались” – немає

 

І.СЛУХАЛИ: “Про додержання вимог законодавства щодо звернень      

                            громадян”

                            Інформує:   І. Водополова – секретар виконкому с/ради

 

У 2014 році до сільської ради надійшло 99 звернень, з них 17 звернень на особистому прийомі, колективних та повторних - немає, від учасників бойових дій – 1, багатодітних сімей - 1. Сімдесят сім звернень стосується земельних питань; 1 – житла; 21 – різні питання. Усі звернення розглянуто своєчасно, одному заявнику відмовлено у вирішенні питання у зв’язку з тим, що дане питання сільською радою не вирішується - рекомендовано звернутися до суду. Розроблено графік прийому громадян сільським головою, спеціалістами, депутатами сільської ради. Головою сільської ради ведеться журнал прийому громадян.

 

ВИСТУПИЛИ:       Фоменко Володимир Михайлович – сільський голова

 

Відповідно до Закону України ”Про звернення громадян” керівники та інші посадові особи повинні в межах своїх повноважень об’єктивно, не упоряджено, всебічно та вчасно перевіряти заяви та скарги громадян. За бажанням громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає заяву чи скаргу. Забезпечити поновлення порушених прав, реального виконання прийнятих рішень. Письмово повідомляти громадян про результати перевірки заяви чи скарги та суті прийнятого рішення. Вживати заходи щодо відшкодування матеріальних збитків, вирішувати питання щодо відповідальності осіб, з вини яких було допущено порушення прав. Звернення громадян розглядається у термін не більше одного місяця.

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про додержання вимог законодавства щодо звернень громадян” прийняти (додається)

Голосували:  “за” – 6,   “проти” – немає, “утримались” - немає

 

ІІ.СЛУХАЛИ: “Про природоохоронну роботу та охорону пам’яток історії та 

                            культури” 

                            Інформує: М. Каськов – спеціаліст сільської ради 

 

На території сільської ради розташований природоохоронний заказник державного значення “Ковиловий”, загальною площею 3,0 га, який знаходиться на межі населеного пункту села Петрівське. На цей час заказник знаходиться в задовільному стані, але для забезпечення охорони цього заказника потрібно встановити інформаційні та попереджувальні знаки, провести роз’яснювальну роботу серед населення. До пам’ятників історії належить фортеця, яку мешканці перетворили на звалище сміття.

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про природоохоронну роботу та охорону пам’яток історії та культури” прийняти (додається)

Голосували:  “за” – 6,   “проти” – немає, “утримались” - немає 

 

ІІІ.СЛУХАЛИ:  “Про  перереєстрацію  громадян,   які  знаходяться  на    

                                квартирному обліку”

                                Інформує:  О. Губенко – спеціаліст сільської ради

 

   При виконкомі сільської ради знаходяться на квартирному обліку сім сімей, з них: дві сім’ї у загальній черзі (Костенко В.С., Леончик Н.В.); шість сімей у соціальній квартирній черзі (Воронов О.М., Алекін О.В., Шликова І.О., Непочатова Г.О., Волвенкова В.С., Здвізова А.А.).  Змін щодо житлових умов немає, пропоную зробити перереєстрацію цих сімей, залишив їх місце у загальній черзі та у черзі на соціальний квартирний облік без змін

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про  перереєстрацію  громадян,   які  знаходяться  на    квартирному обліку” прийняти (додається)

Голосували:  “за” – 6,   “проти” – немає, “утримались” – немає

 

Сільський голова                      В. Фоменко