ОмскАвтоСклад

Петрівська сільська рада Балаклійського району

Протокол № 11 від 25 листопада 2014 року

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

П Р О Т О К О Л    № 11

засідання виконавчого комітету

від  25 листопада 2014 року

 

Головуючий на засіданні – Фоменко В.М., сільський голова 

 

Присутні:          І.Водополова

                                  Н.Кійко

                                  О.Малєєв

                          Ю.Назарько

                                  І. Подаруєв

                                  Ю. Ткач                                        

  Відсутні                     Ю.Приходько

                                  М.Колесніков                              

  Запрошені:                 М. Каськов  – спеціаліст сільської ради 

 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й :

 

1. Про контроль за дотриманням земельного законодавства

2. Про роботу Координаційної ради у справах дітей

3. Про  внесення змін до рішення виконавчого комітету сільської ради від 27.02.2014 року № 09 ”Про організацію громадських та інших робіт тимчасового характеру по Петрівській сільській раді у 2014 році”

 

Порядок денний затверджено. Голосували: “за” - 7, “проти” – немає, “утримались” – немає

 

І.СЛУХАЛИ: “ Про контроль за дотриманням земельного законодавства”

                             Інформує:   М. Каськов – спеціаліст сільської ради

 

Контроль над питаннями, які стосуються земельного законодавства здійснює сільська рада. Усі питання та розпорядження приймаються з досягненням максимально ефективного для економіки держави землекористування, але виключно в руслі чинного законодавства. Проводиться роз’яснювальна робота серед населення щодо земельних відносин, які повинні вирішуватися тільки в межах Закону.

ВИСТУПИЛИ:       Фоменко Володимир Михайлович – сільський голова

 

Відповідно до положень Земельного кодексу України органи місцевого самоврядування наділені такими правами: передача земель комунальної форми власності у приватну власність громадян та юридичних осіб; вилучення земельних ділянок для суспільних потреб; координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів; рішення земельних спорів, а також інші питання відповідно до законодавства. 

           На території ради здійснює виробничу діяльність СТОВ АПК ”Донець”. Орендують земельні частки: СТОВ АПК ”Донець”- площа 4243 га; одноосібники – 539 га; орендатори -235 га. На території сільської ради здійснює діяльність фермер ”В’ячеслав”.

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про контроль за дотриманням земельного законодавства” прийняти (додається)

Голосували:  “за” – 7,   “проти” – немає, “утримались” - немає

 

ІІ.СЛУХАЛИ:“Про роботу Координаційної ради у справах дітей ”

                            Інформує: І.Водополова – секретар виконкому сільської ради

 

При сільській раді працює Координаційна рада у справах дітей на засіданнях якої розглядаються питання щодо виховання дітей, про охоплення навчанням дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах: про оздоровлення дітей у літній період; про соціальний супровід та виховання дітей і поведінку батьків у сім’ях  Балера А.І., Мачуліної Л.О., Сиромятникової Л.І. Постійно оновлюється банк сімей, які опинились у складних обставинах.  Члени Координаційної ради постійно бувають у неблагополучних сім’ях, стежачи за вихованням дітей, їх побутовими та житловими умовами. Працівники школи охоплюють цих дітей гуртковою роботою, з дітьми проводяться індивідуальні профілактичні бесіди.   

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про роботу Координаційної ради у справах дітей”  прийняти (додається)

Голосували:  “за” – 7,   “проти” – немає, “утримались” - немає

 

ІІІ.СЛУХАЛИ:  “Про  внесення змін до рішення виконкому сільської ради № 09 від 27.02.2014 року “Про організацію громадських та інших робіт тимчасового характеру по Петрівській сільській раді у 2014 році ”

                             Інформує:  В. Фоменко – сільський голова

 

Узв’язку з виробничою потребою пропоную внести зміни до рішення виконавчого комітету сільської ради № 09 від 27 лютого 2014 року “Про організацію громадських та інших робіт тимчасового характеру по Петрівській сільській раді у 2014 році”, виклавши п.2  в наступній редакції:

- ”Виділити кошти з місцевого бюджету в сумі 17167,02 грн. для фінансування організації громадських робіт, рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, загальна сума договору № 201314022700001 від  28 лютого 2014 року становить 34334,07 грн.”

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про  внесення змін до рішення виконавчого комітету сільської ради від 27.02.2014 року № 09 ”Про організацію громадських та інших робіт тимчасового характеру по Петрівській сільській раді у 2014 році ” прийняти (додається)

Голосували:  “за” – 7,   “проти” – немає, “утримались” – немає

 

Сільський голова                      В. Фоменко