ОмскАвтоСклад

Петрівська сільська рада Балаклійського району

Протокол № 13 від 27 листопада 2018 року

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л    № 13

засідання виконавчого комітету

від  27 листопада  2018 року

 

Головуючий на засіданні – Фоменко В.М., сільський голова 

 

Присутні:   І.Водополова                       

                     С. Кійко                                      

                     Ю. Назарько                 

                     О. Скалицький

                      І. Подаруєв   

                      Ю. Ткач                                

                      О. Шахматов     

Відсутні        Н. Кійко 

                       

                                            

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й :

 

1. Про стан підприємництва на території ради

2.Про організацію робочих місць для інвалідів, які проживають на території ради

3.Про присвоєння адреси житловому будинку, який належить гр.Водополову Олександру Івановичу

4.Про внесення змін до п.2 рішення № 50 від 19.12.2017 року “Про організацію громадських та інших робіт тимчасового характеру по Петрівській сільській раді у 2018 році

5.Про впорядкування назв вулиць та номерів будинків села Завгороднє

 

Порядок денний затверджено. Голосували: “за” - 8, “проти” – немає, “утримались” – немає

 

 

І.СЛУХАЛИ:  “Про стан підприємництва на території ради“ 

                             Інформує:   В. Фоменко – сільський голова

 

Шановні члени виконкому! Відповідно до Закону України ”Про підприємництво”, з метою створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку підприємства, держава  на умовах і в порядку, передбачених чинним законодавством, надає земельні ділянки, передає підприємцю майно (виробничі та нежилі приміщення, законсервовані й недобудовані об’єкти та споруди, не використовуване устаткування), необхідні для здійснення підприємницької діяльності.      Відповідно до статті 12 цього Закону держава сприяє організації матеріально-технічного забезпечення та інформаційного обслуговування підприємців, підготовці та перепідготовці кадрів, здійснює первісне облаштування неосвоєних територій об’єктами виробничої і соціальної інфраструктури з продажем або передачею їх у кредит підприємцям та стимулює за допомогою економічних важелів (цільових субсидій, податкових пільг тощо) модернізацію технології, інноваційну діяльність, освоєння нових видів продукції та послуг. У разі необхідності надає підприємцям цільові кредити,  подає підприємцям інші види допомоги.

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про стан підприємництва на території ради” прийняти (додається)

Голосували:  “за” – 8,   “проти” – немає, “утримались” - немає 

 

ІІ.СЛУХАЛИ: “ Про організацію робочих місць для інвалідів, які     

                               проживають на території ради”

                               Інформує:    В. Фоменко – сільський голова 

 

  Шановні члени виконкому! Відповідно до Закону України  “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” для підприємств, установ, організацій, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, у розмірі чотирьох відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб - у кількості одного робочого місця. Підприємства, установи, організації, які використовують найману працю, самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до нормативу, встановленого частиною першою цієї статті, і забезпечують працевлаштування осіб з інвалідністю. При розрахунках  кількість робочих місць округлюється до цілого значення.

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно здійснюють працевлаштування осіб з інвалідністю у рахунок нормативів робочих місць виходячи з вимог статті 18 цього Закону. У ДНЗ при чисельності працівників, працює 13 чоловік, які підпадають під цей Закон; у сільській раді при чисельності 30 працюючих працює 1 інвалід; Петрівський професійний аграрний ліцей – 3 інваліда на 77 працюючих; Петрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 4 інваліда на 36 працюючих. В цілому усі комунальні підприємства додержуються квоти.

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про організацію робочих місць для інвалідів, які проживають на території ради” прийняти (додається)

Голосували:  “за” – 8,   “проти” – немає, “утримались” - немає 

 

 

 

ІІІ.СЛУХАЛИ: “Про  присвоєння адреси житловому будинку, який   

                                належить гр. Водополову Олександру Івановичу”

 

До початку обговорення питання третього в Порядку денному щодо присвоєння адреси житловому будинку, який належить гр. Водополову Олександру Івановичу, із заявою виступила секретар виконкому сільської ради І.Водополова, яка повідомила, що це питання стосується майна її чоловіка, у зв’язку з чим, у неї є приватний інтерес щодо вирішення зазначеного питання, що свідчить про ознаку конфлікту інтересів. Водополова І.М. повідомила, що через це вона усувається від обговорення і голосування питання третього Порядку денного.

 

                                Інформує:  В. Фоменко – сільський голова

 

Розглянувши заяву Водополова О.І. та надані документи, пропоную присвоїти житловому будинку, розташованому в селі Петрівське, який належить Водополову Олександру Івановичу, адресу: село Петрівське, вулиця Соборна, № 95, Балаклійського району, Харківської області.

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про присвоєння адреси житловому будинку, який належить гр. Водополову Олександру Івановичу” прийняти (додається)

Голосували:  “за” – 7,   “проти” – немає, “утримались” - 1

 

ІV.СЛУХАЛИ: “Про внесення змін до п.2 рішення № 50 від 19.12.2017 року 

                             “Про організацію громадських та інших робіт тимчасового 

                               характеру по Петрівській сільській раді у 2018 році”

                               Інформує:  В. Фоменко – сільський голова

 

У звʼязку із зменшенням фінансування громадських оплачуваних робіт, пропоную внести зміни до попереднього рішення, виділивши кошти із місцевого бюджету в сумі 98213,12 грн. для фінансування організації громадських робіт, рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про внесення змін до п.2 рішення № 50 від 19.12.2017 року “Про організацію громадських та інших робіт тимчасового характеру по Петрівській сільській раді у 2018 році” прийняти (додається)

Голосували:  “за” – 8,   “проти” – немає, “утримались” - немає 

 

V.СЛУХАЛИ: “Про впорядкування назв вулиць та номерів будинків села 

                            Завгороднє”

                            Інформує:  І.Водополова – секретар виконкому с/ради

 

 

 

З метою поліпшення обслуговування населення та покращення умов для роботи працівників звʼязку, електро- і газопостачальників та удосконалення реєстрації місця проживання громадян, пропоную зробити уточнення та впорядкування назв вулиць, нумерації будинків у селі Завгороднє,

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про впорядкування назв вулиць та номерів будинків села Завгороднє” прийняти (додається)

Голосували:  “за” – 8,   “проти” – немає, “утримались” - немає 

 

 

 

Сільський голова                              В. Фоменко