ОмскАвтоСклад

Петрівська сільська рада Балаклійського району

Протокол № 11 від 25 вересня 2018 року

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

П Р О Т О К О Л    № 11

засідання виконавчого комітету

від  25 вересня 2018 року

 

Головуючий на засіданні – Фоменко В.М., сільський голова 

 

Присутні:   І.Водополова                       

                     Н. Кійко 

                     С. Кійко                                      

                     Ю. Назарько                 

                     О. Скалицький                                  

                     О. Шахматов                                                 

Відсутні      І. Подаруєв                     

Ю. Ткач  

Запрошені:  Ю. Лаптєва – головний бухгалтер сільської ради

 

 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й :

 

1.Про погашення заборгованості підприємствами, організаціями щодо сплати податків та зборів до місцевого бюджету

2.Про організацію навчально-виховного процесу в Петрівській загальн-освітній школі І-ІІІ ступенів

 

Порядок денний затверджено. Голосували: “за” - 7, “проти” – немає, “утримались” – немає

 

 

І.СЛУХАЛИ:  “Про погашення заборгованості підприємствами, організаціями щодо сплати податків та зборів до місцевого бюджету”

                             Інформує:  Ю. Лаптєва – головний бухгалтер сільської ради 

 

Шановні депутати! За дев’ять місяців поточного року до сільського бюджету надійшло коштів: по загальному фонду – 4506912 грн., при плані 4559679 грн.;  по спецфонду: при плані  2174197 грн., виконано  2304820 грн., або на 165%.

Внутрішні податки на товари та послуги: при плані 157 тис. грн., отримали 123 тис. грн.; місцеві податки і збори: при плані 2132 тис. грн., отримали  2384 тис. грн.

Єдиний податок:  при плані 741 тис. грн., отримали  921 тис. грн.

 

ВИСТУПИЛИ:        Фоменко Володимир Михайлович – сільський голова

 

Відповідно до  законодавства України виконавчий комітет здійснює  контроль за дотриманням зобов’язань щодо  платежів до місцевого бюджету підприємствами та організаціями, незалежно від форм власності. Згідно з даними бухгалтерського обліку сільської ради на даний час заборгованість підприємств та організацій до сільського бюджету по сплаті податків та фінансових зобов’язань відсутня.

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про погашення заборгованості підприємствами, організаціями щодо сплати податків та зборів до місцевого бюджету” прийняти (додається)

Голосували:  “за” – 7,   “проти” – немає, “утримались” - немає 

 

ІІ.СЛУХАЛИ: “Про ороганізацію навчально-виховного процесу в  

                            Петрівській загальн-освітній школі І-ІІІ ступенів”

                           Інформує:  Ю. Назарько – директор Петрівської загально-

                           освітньої школи І.ІІІ ступенів 

                           (інформація додається)

 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про організацію навчально-виховного процесу в Петрівській загальн-освітній школі І-ІІІ ступенів” прийняти (додається)

Голосували:  “за” – 7,   “проти” – немає, “утримались” - немає 

 

 

 

Сільський голова                              В. Фоменко