ОмскАвтоСклад

Петрівська сільська рада Балаклійського району

протокол № 02 від 27 лютого 2018 року

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

П Р О Т О К О Л    № 02

засідання виконавчого комітету

від  27 лютого 2018 року

 

Головуючий на засіданні – Фоменко В.М., сільський голова 

 

Присутні:   І.Водополова                       

                     Н. Кійко 

                     С. Кійко                                      

                     Ю. Назарько                 

                     О. Скалицький                                  

                     І. Подаруєв                     

Відсутні:     О. Шахматов                                                 

Ю. Ткач  

Запрошені:  А. Бовкун – інспектор військовооблікового столу сільської ради

 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й :

 

1.Про організацію роботи по сприянню призову громодян  на строкову військову службу, а також їх мобілізації

2.Про роботу щодо навчання населення правил пожежної безпеки у побуті

 

Порядок денний затверджено. Голосували: “за” - 7, “проти” – немає, “утримались” – немає

 

І.СЛУХАЛИ:  “Про організацію роботи по сприянню призову громодян  на строкову військову службу, а також їх мобілізації ”

                             Інформує:  А.Бовкун – інспектор ВОС сільської ради 

 

Призов громадян на строкову військову службу, а також їх мобілізація, проходять за наказом Балаклійського РВК. Під час підготовки проводиться ознайомлення з наказом, оповіщаються усі військовозобов’язані, які знаходяться у запасі. Проводяться бесіди, ознайомлення з документами та виконанням робіт. Повістками викликаються військовозобов’язані, які перебувають у резерві, їх привозять до назначених пунктів збору. Ті, хто йдуть служити за контрактом, проходять медичну комісію, з ними проводяться методичні завдання, навчання, після чого вони направляються до зони бойових дій. У 2017 році четверо наших мешканців заключили контракт і зараз знаходяться у зоні АТО. На строкову службу за призовом було відправлено 3 призовника.

 

ВИСТУПИЛИ:        Фоменко Володимир Михайлович – сільський голова

 

Шановні члени виконкому, на обліку в сільській раді перебуває 40 громадян, які підлягають призову на строкову службу. До нас доводено план весняного призову – два призовника. Для виконання плану призову на строкову службу необхідно прикласти зусілля та забезпечити прибуття призовників до Баплаклійського райвіськомату.   

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про організацію роботи по сприянню призову громодян  на строкову військову службу, а також їх мобілізації” прийняти (додається)

Голосували:  “за” – 7,   “проти” – немає, “утримались” - немає 

 

ІІ.СЛУХАЛИ: “Про роботу щодо навчання населення правил пожежної  

                              безпеки у побуті”

                              Інформує:  І. Водополова – секретар виконкому с/ради

 

Згідно законодавства України на виконавчі органи ради покладено обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки на підвідомчій території. Працівниками ради серед населення ведеться роз’яснювальна робота щодо необхідності дотримання правил пожежної безпеки у побуті, вручаються пам’ятки. У раді є журнал, де фіксуємо громадян, з якими проведено інструктаж щодо правил пожежної безпеки. Проводимо обстеження одиноких громадян, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.  Дуже часто винуватцями пожеж є діти. На жаль, реалії сьогодення такі, що більшість батьків, аби задовольнити потреби сім’ї, змушені багато працювати і не приділяють достатньо уваги своїм дітям. Залишені без нагляду дорослих, дітлахи розпалюють вогнища, залишають без нагляду електроприбори. Щоб уникнути біди, слід пам`ятати, що категорично заборонено дітей залишати без нагляду, важливо, щоб люди добре засвоїли правила поведінки на випадок пожежі. Свою увагу ми спрямовуємо на роз’яснювальну роботу серед населення щодо дотримання правил пожежної безпеки в побуті. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про роботу щодо навчання населення правил пожежної безпеки у побуті” прийняти (додається)

Голосували:  “за” – 7,   “проти” – немає, “утримались” - немає 

 

 

Сільський голова                              В. Фоменко