ОмскАвтоСклад

Петрівська сільська рада Балаклійського району

Протокол № 41 від 22 грудня 2018 року

 

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ №41

XLI сесії VІІ скликання

 

 

від  22 грудня 2018   року 

                

Всього обрано депутатів – 14                                                                                        

На сесії присутні             -  12                                                                                                 

 (список додається)

Присутні: Лаптєва Ю.І. – головний бухгалтер сільської ради; Куценко К.В. – завгосп Петрівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок); Мачуліна Р.В. – завідувачка Завгороднівського сільського клубу

          

Головуючий на сесії – Фоменко В.М., сільський голова

 

П О Р Я Д О К   Д Е Н И Й :

 

1.Про бюджет Петрівської сільської ради на 2019 рік.

2.Про затвердження Програми соціального захисту населення сіл Петрівської сільської ради на 2019  рік.

3. Про затвердження Програми Петрівської сільської ради - члена Асоціації органів місцевого самоврядування в Харківській області.

4.Про затвердження Програми зайнятості населення Петрівської сільської ради на 2019 рік.

5.Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку   Петрівської територіальної громади на 2019 рік.

6.Про затвердження Програми та Положення підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які  зареєстровані і проживають на території Петрівської сільської ради.

7.Про затвердження Програми розвитку дошкільної освіти на  2019 рік.

8.Про затвердження Програми з охорони та раціонального використання навколишнього природного середовища.

9.Про затвердження Положення про преміювання працівників сільської ради.

10.Про затвердження норм харчування та  батьківську плату в Петрівському  дошкільному навчальному закладі (ясла-садок).

11.Про затвердження ставки єдиного податку по Петрівській сільській раді на 2019 рік.

12.Про затвердження ставки акцизного податку по Петрівській сільській раді.

13.Про надання пільги по батьківській платі за послуги Петрівського  дошкільного навчального   закладу.

14.Про організацію робочих місць для інвалідів, які проживають на території ради.

15.Про затвердження штатного розпису сільської ради на 2019 рік. 

16.Про умови оплати праці сільського голови.

17.Про погодження переліку об’єктів та видів робіт, на яких особи, будуть відбувати  адміністративне стягнення у виді суспільно корисних робіт.

18.Про перелік об’єктів та видів робіт, на яких засуджені та особи, на яких покладене стягнення та покарання, будуть відбувати покарання у виді громадських робіт.

 

Порядок денний затверджено. Голосували: “за” - 13, “проти” – немає, 

“утримались” – немає

I.СЛУХАЛИ:     “Про бюджет Петрівської сільської ради на 2019 рік”

Інформує:  Ю. Лаптєва – головний бухгалтер сільської ради  

/Інформація додається/   

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про бюджет Петрівської сільської ради на 2019 рік” прийняти  (додається)

Голосували: “за” – 13, “проти” – немає, “утримались” – немає

 

II.СЛУХАЛИ: “Про затвердження Програми соціального захисту населення сіл Петрівської сільської ради на 2019  рік”

                               Інформує:  В.Фоменко – сільський голова

 

Пропоную затвердити Програму соціального захисту населення на 2019 рік, головною метою якої є підтримка найбільш незахищених верств населення – це непрацюючі громадяни, які за станом здоров’я, чи у зв’язку із ситуацією на ринку праці, перебувають у скрутному становищі. Особлива увага приділяється багатодітним сім’ям, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та малозабезпеченим сім’ям. Пропоную забезпечити фінансування допомоги на поховання в сумі 3000 грн. на одного померлого та передбачити кошти на придбання новорічних подарунків дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та дітям з багатодітних родин.

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про затвердження Програми соціального захисту населення сіл Петрівської сільської ради на 2019  рік” прийняти  (додається)

Голосували: “за” – 13, “проти” – немає, “утримались” – немає

 

III.СЛУХАЛИ: “Про затвердження Програми Петрівської сільської ради - члена Асоціації органів місцевого самоврядування в Харківській області”

                               Інформує:  В.Фоменко – сільський голова

 

Для виконання програми, мети і завдань члена Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області сільська рада повинна сплачувати членські внески щомісячно в розмірі 300 (триста) грн. безготівковим розрахунком, пропоную затвердити дану Програму та виділити необхідні кошти.

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про затвердження Програми Петрівської сільської ради - члена Асоціації органів місцевого самоврядування в Харківській області” прийняти  (додається)

Голосували: “за” – 13, “проти” – немає, “утримались” – немає

 

IV.СЛУХАЛИ:  “Про затвердження Програми зайнятості населення Петрівської сільської ради на 2019 рік”

                               Інформує:  В.Фоменко – сільський голова

        

З метою регулювання ринку праці та соціального захисту населення, яке проживає на території ради, сприяння його зайнятості, запобігання зростанню безробіття, створення умов для забезпечення тимчасовою роботою незайнятих громадян, пропоную затвердити Програму зайнятості населення Петрівської сільської ради на 2019 рік та створити сім робочих місць для проведення оплачуваних громадських робіт.       

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про затвердження Програми зайнятості населення Петрівської сільської ради на 2019 рік” прийняти  (додається)

Голосували: “за” – 13, “проти” – немає, “утримались” – немає

 

V.СЛУХАЛИ:  “Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку   Петрівської територіальної громади на 2019 рік” 

Інформує:  В.Фоменко – сільський голова

 

Пропоную затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку Петрівської територіальної громади на 2019 рік, визначивши цілі та завдання, спрямовані на розвиток сіл, роботи з благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, поповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення територіальної громади. Програма направлена на реалізацію заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських умов розвитку громади, розв’язання соціально-побутових проблем населення, його соціального захисту, на забезпечення стабільного та ефективного функціонування комунального господарства, матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та духовності.

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку   Петрівської територіальної громади на 2019 рік” прийняти  (додається)

Голосували: “за” – 13, “проти” – немає, “утримались” – немає

 

VI.СЛУХАЛИ: “Про затвердження Програми та Положення підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які  зареєстровані і проживають на території Петрівської сільської ради”

                               Інформує: В.Фоменко – сільський голова

 

Для надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених осіб та психологічній підтримці, пропоную затвердити Програму та Положення підтримки учасників АТО, метою яких є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей, підтримання їх належного морально-психологічного стану та надання грошової допомоги один раз на рік у розмірі 2000,0 грн.

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про затвердження Програми та Положення підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які  зареєстровані і проживають на території Петрівської сільської ради” прийняти  (додається)

Голосували: “за” – 13, “проти” – немає, “утримались” – немає

 

VII.СЛУХАЛИ:   “Про затвердження Програми розвитку дошкільної освіти на  2019 рік ”

                               Інформує:   В.Фоменко – сільський голова

 

           Програма розвитку дошкільної освіти на 2019 рік направлена на надання державної підтримки для зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ з метою стимулювання розвитку дошкільної освіти; створення умов для обовя’зкового здобуття дошкільної освіти дітьми; підвищення рівня роботи з батьками. Виконання Програми дасть змогу створити умови для подальшого розвитку дошкільної освіти, зміцнити матеріально- технічну базу закладу, збільшити кількість дітей, що здобули дошкільну освіту. Фінансування та утримання ДНЗ здійснюється за рахунок іншої субвенції, співфінансування з бюджету місцевого самоврядування та коштів інших джерел, незаборонених чинним законодавством.  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про затвердження Програми розвитку дошкільної освіти на  2019 рік” прийняти  (додається)

Голосували: “за” – 13, “проти” – немає, “утримались” – немає

 

VIІI.СЛУХАЛИ: “Про затвердження Програми з охорони та раціонального використання навколишнього природного середовища”

                                Інформує: В.Фоменко – сільський голова

 

Пропоную затвердити Програму сільської ради з охорони та раціонального використання навколишнього природного середовища на 2019 рік, метою якої є забезпечення охорони навколишнього середовища від впливу негативної діяльності підприємств та надзвичайних стихійних ситуацій, збереження та відновлення зелених насаджень 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про затвердження Програми з охорони та раціонального використання навколишнього природного середовища” прийняти  (додається)

Голосували: “за” – 13, “проти” – немає, “утримались” – немає

 

IХ.СЛУХАЛИ: “Про затвердження Положення про преміювання працівників сільської ради”

 

До початку обговорення питання дев’ятого в Порядку денному щодо затвердження Положення про преміювання працівників сільської ради, із заявою виступили сільський голова Фоменко В.М., секретар сільської ради Водополова І.М., спеціалісти сільської ради (депутати сільської ради) Каськов М.Д. та Губенко О.І., які повідомили, що це питання стосується умов оплати їх праці, у зв’язку з чим, у них є приватний інтерес щодо вирішення зазначеного питання, що свідчить про ознаку конфлікту інтересів, тому через це вони усуваються від обговорення і голосування питання дев’ятого Порядку денного.

                                

Інформує:  Лаптєва Юлія Іванівна – головний бухгалтер сільської ради

 

З метою підвищення ефективності і якості праці, пропоную затвердити Положення про преміювання працівників сільської ради, яким передбачено порядок матеріального стимулювання працівників ради та творчу активність і ініціативу в реалізації покладених на них завдань, покращення якості виконуваних робіт, підвищення виконавчої дисципліни, створення у трудовому колективі відповідальності за доручену справу.

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про затвердження Положення про преміювання працівників сільської ради” прийняти  (додається)

Голосували: “за” – 9, “проти” – немає, “утримались” – 4

 

Х.СЛУХАЛИ:  “Про затвердження норм харчування та  батьківську плату в Петрівському  

                              дошкільному навчальному закладі (ясла-садок)”

                              Інформує:  І. Водополова - секретар сільської ради

 

Пропоную встановити вартість харчування в Петрівському ДНЗ у розмірі 35,00  грн. на одну дитину на день, на літній оздоровчий період - 38,50 грн. Плату батьків на рівні 40% від вартості харчування на день, звільнив від плати за харчування дітей батьків, які виховують: дітей з інвалідністю; дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування; дітей-чорнобильців та сім’ї, які отримують соціальну допомогу як малозабезпечені. Сім’ям, які мають трьох і більше дітей, встановити знижку на 50% з плати для батьків за харчування дітей.   

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про затвердження норм харчування та  батьківську плату в Петрівському  дошкільному навчальному закладі (ясла-садок)” прийняти  (додається)

Голосували: “за” – 13, “проти” – немає, “утримались” – немає

 

ХI.СЛУХАЛИ:   “Про затвердження ставки єдиного податку по Петрівській сільській раді на 2019 рік”

                                 Інформує:  В.Фоменко – сільський голова

 

Згідно діючого законодавства пропоную затвердити ставку єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, незалежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць: для платників першої групи у розмірі 10% до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня поточного року; для платників другої групи у розмірі 20%  до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня поточного року.

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про затвердження ставки єдиного податку по Петрівській сільській раді на 2019 рік” прийняти  (додається)

Голосували: “за” – 13, “проти” – немає, “утримались” – немає

 

ХII.СЛУХАЛИ:  “Про затвердження ставки акцизного податку по Петрівській сільській 

                                  раді”

                                  Інформує:  В.Фоменко – сільський голова

 

Відповідно до Податкового Кодексу України, пропоную залишити ставку акцизного податку без змін, у розмірі 5 відсотків від вартості підакцизних товарів, які реалізуються суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про затвердження ставки акцизного податку по Петрівській сільській раді” прийняти  (додається)

Голосували: “за” – 13, “проти” – немає, “утримались” – немає

 

ХIIІ.СЛУХАЛИ: “Про надання пільги по батьківській платі за послуги Петрівського  дошкільного навчального   закладу”

                                 Інформує:  І. Водополова - секретар сільської ради

        

Розглянувши подання завідувачки Петрівського ДНЗ та надані документи, пропоную надати 100% пільги по батьківській платі за послуги Петрівського дошкільного навчального закладу малозабезпеченій родині Мачуліної Вікторії Сергіївни та 50% пільги багатодітній родині Шкарупа Надії  Олександрівни. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про надання пільги по батьківській платі за послуги Петрівського  дошкільного навчального   закладу” прийняти  (додається)

Голосували: “за” – 13, “проти” – немає, “утримались” – немає

 

ХIV.СЛУХАЛИ: “Про організацію робочих місць для інвалідів, які проживають на території ради” 

Інформує:  В.Фоменко – сільський голова

 

Відповідно до Закону України “Про занятість населення” на підприємствах, в установах, де працює більш ніж 25 осіб, створюються робочі місця для інвалідів, у кількості 5% від загального штату. Керівник установи самостійно розраховує кількість робочих місць для інвалідів. Під дію даного Закону підпадає наш дитячій дошкільний навчальний заклад, в якому працює 29 чоловік.

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про організацію робочих місць для інвалідів, які проживають на території ради” прийняти  (додається)

Голосували: “за” – 13, “проти” – немає, “утримались” – немає

 

ХV.СЛУХАЛИ:  “Про затвердження штатного розпису сільської ради на 2019 рік”

                                 

До початку обговорення питання п’ятнадцятого в Порядку денному щодо затвердження штатного розпису сільської ради на 2019 рік, із заявою виступили сільський голова Фоменко В.М., секретар сільської ради Водополова І.М., спеціалісти сільської ради (депутати сільської ради) Каськов М.Д. та Губенко О.І., які повідомили, що це питання стосується умов оплати їх праці, у зв’язку з чим, у них є приватний інтерес щодо вирішення зазначеного питання, що свідчить про ознаку конфлікту інтересів, тому через це вони усуваються від обговорення і голосування питання п’ятнадцятого Порядку денного.                                

Інформує:  Лаптєва Юлія Іванівна – головний бухгалтер сільської ради

 

                 Прошу затвердити штат Петрівської сільської ради у кількості 8,5 штатних одиниць, а саме: сільський голова, секретар сільської ради, три спеціаліста,  діловод, рахівник-касир та по 0,5 ставки - інспектор ВОС, сторож, прибиральник службових приміщень. Місячний фонд заробітної плати складає 792406,56 грн.

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про затвердження Програми та Положення підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які  зареєстровані і проживають на території Петрівської сільської ради” прийняти  (додається)

Голосували: “за” – 9, “проти” – немає, “утримались” – 4

 

ХVI.СЛУХАЛИ:  “Про умови оплати праці сільського голови”

                                

До початку обговорення питання шістнадцятого в Порядку денному щодо умов оплати праці сільського голови на 2019 рік, із заявою виступив сільський голова Фоменко В.М., який повідомив, що це питання стосується умов оплати його праці, у зв’язку з чим, у нього є приватний інтерес щодо вирішення зазначеного питання, що свідчить про ознаку конфлікту інтересів, тому через це він усувається від обговорення і голосування питання шістнадцятого Порядку денного.   

                             

Інформує: І. Водополова - секретар сільської ради

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 363 ”Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268” пропоную затвердити умови оплати праці сільського голови, включаючи посадовий оклад, надбавку за ранг, надбавку за вислугу років, надбавку за високі досягнення у праці та виконання особливо важливої роботи, премію.

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про умови оплати праці сільського голови” прийняти  (додається)

Голосували: “за” – 12, “проти” – немає, “утримались” – 1

 

ХVIІ.СЛУХАЛИ: “Про погодження переліку об’єктів та видів робіт, на яких особи, будуть відбувати  адміністративне стягнення у виді суспільно корисних робіт”

                                 Інформує: М. Каськов – спеціаліст сільської ради

 

Пропоную погодити з Балаклійським районним відділом філії державної установи «Центр пробації» перелік об’єктів, на яких особи, на яких покладене адміністративне стягнення у виді суспільно корисних робіт, будуть відбувати адміністративне стягнення у виді суспільно корисних робіт на території ради: благоустрій та озеленення, впорядкування території, скошування карантинних бур’янів та вирубка порослі, очищення доріг та тротуарів, прибирання території від побутових відходів.

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про погодження переліку об’єктів та видів робіт, на яких особи, будуть відбувати  адміністративне стягнення у виді суспільно корисних робіт” прийняти  (додається)

Голосували: “за” – 13, “проти” – немає, “утримались” – немає

  

ХVIІІ.СЛУХАЛИ: “Про перелік об’єктів та видів робіт, на яких засуджені та особи, на яких покладене стягнення та покарання, будуть відбувати покарання у виді громадських робіт”

                                 Інформує: М. Каськов – спеціаліст сільської ради

 

Пропоную затвердити перелік об’єктів, на яких засуджені та особи, на яких покладене адміністративне стягнення, будуть відбувати покарання та адміністративне стягнення у виді громадських робіт – територія сільської ради; види робіт - благоустрій та озеленення, впорядкування території, скошування карантинних бур’янів та вирубка порослі, очищення доріг та тротуарів, прибирання території від побутових відходів.

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про перелік об’єктів та видів робіт, на яких засуджені та особи, на яких покладене стягнення та покарання, будуть відбувати покарання у виді громадських робіт ” прийняти  (додається)

Голосували: “за” – 13, “проти” – немає, “утримались” – немає

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко