ОмскАвтоСклад

Петрівська сільська рада Балаклійського району

П Р О Т О К О Л № 01 від 03 листопада 2015 року

П Р О Т О К О Л  № 01 

Засідання постійної комісії Петрівської сільської ради 

з питань законності, правопорядку та у справах молоді

 

від  03 листопада 2015 року

 

На засіданні присутні: Зуй Н.О.

                                       Губенко О.І.

                                       Варавін М. П.

                                       Мотінова Л.Г.                          

                                                                          

 

П О Р Я Д О К  Д Е Н И Й:

 

1. Організаційне питання

2. Про затвердження плану роботи постійної комісії сільської ради з питань законності, правопорядку та у справах молоді на ІV квартал 2015 року

 

Порядок денний затверджено. Голосували: “за” - 4, “проти” – немає,

“утримались” – немає

 

І. СЛУХАЛИ:  “Організаційне питання”

Інформує:  Н. Зуй – голова постійної комісії

 

          На першому організаційному засіданні ми повинні обрати секретаря постійної комісії до обов’язку якого входить: повідомлення про час і місце проведення засідання та інших заходів комісії, забезпечення складання плану роботи; ведення діловодства, облік засідань комісії та присутніх на засіданнях, контроль виконання рішень постійної комісії та забезпечення членів комісії необхідними документами та матеріалами, контроль виконання планів роботи постійної комісії, забезпечення своєчасності направлення виконавцям висновків і рекомендацій комісії, отримання відповідної інформації та виконуання інших доручень комісії, її голови. Пропоную обрати секретарем нашої комісії Губенко Олену Іванівну, яка  виконувала повноваження секретаря постійної комісії сільської ради з питань законності, правопорядку та у справах молоді VІ скликання.

 

ВИСТУПИЛИ:  І. Водополова – секретар сільської ради

 

           Дозвольте ознайомити Вас з організацією роботи постійної комісії. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій скликаються за необхідності і є правомочними, якщо в них беруть участь не менше як половина депутатів від загального складу комісій. За рішенням постійних комісій на їх засіданнях може проводитися розгляд питань, що належать до їх компетенції. Метою засідань є отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються, їх вивчення і обговорення. Засідання постійних комісій протоколюються. Інформація, отримана під час засідань, використовується для прийняття рішень постійних комісій. Під час засідань кожен член постійної комісії має право ставити запитання та одержувати відповіді на них. Засідання не може бути припинено, поки всі бажаючі не використають це право. За результатами вивчення і розгляду питань на постійних комісій більшістю голосів від присутніх на засіданні членів комісії шляхом голосування (відкритого, поіменного або закритого) приймаються висновки і рекомендації. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. За рішенням постійних комісій на їх засіданнях можуть проводитися слухання. Інформація, отримана під час слухань, використовується для прийняття рішень постійних комісій.

Постійна комісія сільської ради 

з питань законності, правопорядку та у справах молоді

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Обрати секретарем постійної комісії сільської ради з питань законності, правопорядку та у справах молоді Губенко Олену Іванівну, депутата сільської ради по виборчому округу № 4

2. Інформацію секретаря сільської ради Водополової І.М. про організацію роботи постійної комісії прийняти до відома.

Голосували:    “за” – 3 “проти” – немає, “утримались”- 1

 

ІІ. СЛУХАЛИ: “Про затвердження плану роботи постійної комісії сільської ради з питань законності, правопорядку та у справах молоді на ІV квартал 2015 року”

Інформує: Н. Зуй – голова постійної комісії

 

          Пропоную затвердити план роботи постійної комісії на ІV квартал 2015 року, включив до нього питання: про роботу Петрівської бібліотеки щодо пропаганди здорового образу життя; про профілактику дитячого травматизму, дотримання санітарних та протипожежних правил у професійному аграрному ліцеї та ЗОШ; про роботу Координаційної ради у справах дітей; про організацію дозвілля молоді у новорічні та різдвяні свята.

 

Постійна комісія сільської ради 

з питань законності, правопорядку та у справах молоді

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. План роботи постійної комісії сільської  ради з питань законності, правопорядку та у справах  молоді на ІV квартал 2015 року, затвердити. 

Голосували:  “за” – 4 “проти” – немає

 

 

 

Голова постійної комісії з питань соцзаконості, 

правопорядку та у справах  молоді :                            Н. Зуй

 

Секретар постійної комісії з питань соцзаконості,   

правопорядку та у справах  молоді :                                                О. Губенко