ОмскАвтоСклад

Петрівська сільська рада Балаклійського району

ПРОТОКОЛ № 17 від 27 травня 2016 року

П Р О Т О К О Л №  17 

Засідання постійної комісії сільської ради 

з питань планування, бюджету та фінансів

 

від 27 травня  2016 року                                                                                           

 

На засіданні присутні: Т.Федорченко

                                       Н.Лаптєва                                                                  

                                       Н. Гущина

Відсутні:                       З. Харченко 

Запрошені:                    Ю. Лаптєва – головний бухгалтер сільської ради

                       

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й:

 

1. Про внесення змін до сільського бюджету на 2016 рік, затвердженого рішенням ІІІ сесії сільської ради VІІ скликання від 18 грудня 2016 року №32- VІІ “Про сільський бюджет на 2016 рік

 

І. СЛУХАЛИ:  “Про внесення змін до сільського бюджету на 2016 рік, затвердженого рішенням ІІІ сесії сільської ради VІІ скликання від 18 грудня 2016 року №32- VІІ “Про сільський бюджет на 2016 рік”

Інформує:  Ю. Лаптєва – головний бухгалтер сільської ради

 

Прошу внести зміни до сільського бюджету по загальному фонду, зробив помісячний перерозподіл: по КФК 150101 “Капітальні вкладення” зменшити ліміт видатків по коду 3122 на травень на суму 110000,00 грн., по коду 3122 на червень на суму 190000,00 грн. По КФК 100203 ”Благоустрій міст, сіл, селищ” збільшити ліміт видатків по коду 3132 на травень на суму 110000,00 грн., по коду 3132 на червень на суму 190000,00 грн.

 

ВИСТУПИЛИ:          Т. Федорченко - голова постійної комісії сільської ради з питань 

                                                            планування, бюджету та фінансів

 

У зв’язку з капітальним ремонтом вуличного освітлення в селі Завгороднє, необхідно кошти, виділені на капітальне будівництво освітлення, перерасподілити на капітальний ремонт вуличного освітлення. 

 

Постійна комісія сільської ради 

з питань планування, бюджету та фінансів

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.  Внести зміни до сільського бюджету на 2016 рік, затвердженого рішенням ІІІ сесії сільської ради VІІ скликання від 18.12.2016 року №32- VІІ “Про сільський бюджет на 2016 рік” по загальному фонду, зробив помісячний перерозподіл по  КФК 150101 “Капітальні вкладення” зменшити ліміт видатків по коду 3122 на травень на суму 110000,00 грн., по коду 3122 на червень на суму 190000,00 грн. По КФК 100203 ”Благоустрій міст, сіл, селищ” збільшити ліміт видатків по коду 3132 на травень на суму 110000,00 грн., по коду 3132 на червень на суму 190000,00 грн.

2.  Затвердити данне рішення постійної комісії щодо внесення змін до сільського бюджету на черговій сесії сільської ради. 

Голосували:  “за” – 3, “проти” – немає, “утримались”- немає

 

 

 

Голова постійної комісії з питань

планування бюджету та фінансів                       Т.Федорченко

 

Секретар постійної комісії з питань

планування бюджету та фінансів :                      Н. Гущина