ОмскАвтоСклад

Петрівська сільська рада Балаклійського району

ПРОТОКОЛ № 16 від 15 травня 2016 року

П Р О Т О К О Л №  16 

Засідання постійної комісії сільської ради 

з питань планування, бюджету та фінансів

 

від 15 травня  2016 року                                                                                           

 

На засіданні присутні: Т.Федорченко

                                       Н.Лаптєва                                                                  

                                       Н. Гущина

                                       З. Харченко 

Запрошені:                    Ю. Лаптєва – головний бухгалтер сільської ради

                       

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й:

 

1. Про внесення змін до сільського бюджету на 2016 рік, затвердженого рішенням ІІІ сесії сільської ради VІІ скликання від 18 грудня 2016 року №32- VІІ “Про сільський бюджет на 2016 рік

 

І. СЛУХАЛИ:    “Про внесення змін до сільського бюджету на 2016 рік, затвердженого рішенням ІІІ сесії сільської ради VІІ скликання від 18 грудня 2016 року №32- VІІ “Про сільський бюджет на 2016 рік”

Інформує:  Ю. Лаптєва – головний бухгалтер сільської ради

 

Прошу внести зміни до сільського бюджету по загальному фонду, зробив помісячний перерозподіл: по КФК 070101“Дошкільні заклади освіти”: зменшити ліміт видатків по коду 2273 на листопад на суму 450,00 грн., по коду 2240 на квітень на суму 450,00 грн.; збільшити ліміт видатків по коду 2273 на квітень на суму 450,00 грн., по коду 2240 на листопад на суму 450,00 грн. По КФК 010116 ”Органи місцевого самоврядування” збільшити ліміт видатків по коду 2210 на травень на суму 1350,00 грн., зменшити ліміт видатків по коду 2210 на жовтень на суму 1350,00 грн.

 

ВИСТУПИЛИ:          Т. Федорченко - голова постійної комісії сільської ради з питань 

                                                            планування, бюджету та фінансів

 

Петрівському дошкільному навчальному закладу не вистачає коштів на енергоносії, як і сільській раді на пальне, тому пропоную внести зміни до сільського бюджету, підтримав пропозицію головного бухгалтера. 

 

Постійна комісія сільської ради 

з питань планування, бюджету та фінансів

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.  Внести зміни до сільського бюджету на 2016 рік, затвердженого рішенням ІІІ сесії сільської ради VІІ скликання від 18.12.2016 року №32- VІІ “Про сільський бюджет на 2016 рік” по загальному фонду, зробив помісячний перерозподіл по КФК 070101“Дошкільні заклади освіти”: зменшити ліміт видатків по коду 2273 на листопад на суму 450,00 грн., по коду 2240 на квітень на суму 450,00 грн.; збільшити ліміт видатків по коду 2273 на квітень на суму 450,00 грн., по коду 2240 на листопад на суму 450,00 грн. По КФК 010116 ”Органи місцевого самоврядування” збільшити ліміт видатків по коду 2210 на травень на суму 1350,00 грн., зменшити ліміт видатків по коду 2210 на жовтень на суму 1350,00 грн.

2.  Затвердити данне рішення постійної комісії щодо внесення змін до сільського бюджету на черговій сесії сільської ради. 

Голосували:  “за” – 4, “проти” – немає, “утримались”- немає

 

 

Голова постійної комісії з питань

планування бюджету та фінансів                       Т.Федорченко

 

Секретар постійної комісії з питань

планування бюджету та фінансів :                      Н. Гущина