ОмскАвтоСклад

Петрівська сільська рада Балаклійського району

ПРОТОКОЛ № 14 від 27 квітня 2016 року

П Р О Т О К О Л №  14 

Засідання постійної комісії сільської ради 

з питань планування, бюджету та фінансів

 

від 27 квітня  2016 року                                                                                           

 

На засіданні присутні: Т.Федорченко

                                       Н.Лаптєва                                                                  

                                       Н. Гущина

                                       З. Харченко 

Запрошені:                    Ю. Лаптєва – головний бухгалтер сільської ради

                       

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й:

 

1. Про внесення змін до сільського бюджету на 2016 рік, затвердженого рішенням ІІІ сесії сільської ради VІІ скликання від 18 грудня 2016 року №32- VІІ “Про сільський бюджет на 2016 рік

 

І. СЛУХАЛИ:   “Про внесення змін до сільського бюджету на 2016 рік, затвердженого рішенням ІІІ сесії сільської ради VІІ скликання від 18 грудня 2016 року №32- VІІ “Про сільський бюджет на 2016 рік”

Інформує:  Ю. Лаптєва – головний бухгалтер сільської ради

 

Прошу внести зміни до сільського бюджету по загальному фонду, зробив помісячний перерозподіл: по КФК 010116 КФК 250323 ”Субвенція на утримання об’єктів спільного користування”, зменшити ліміт видатків по коду 2620 на квітень, на суму 300000,00 грн.;  по КФК 250380 ”Інша субвенція”, збільшити ліміт видатків по коду 2620 на квітень ,на суму 300000,00 грн.

 

ВИСТУПИЛИ:          Т. Федорченко - голова постійної комісії сільської ради з питань 

                                                            планування, бюджету та фінансів

 

У зв’язку з будівництвом водогону по вулиці Свердлова та вулиці Петровського села Петрівське, нам необхідно внести зміни до сільського бюджету, пропоную підтримати пропозицію головного бухгалтера. 

 

Постійна комісія сільської ради 

з питань планування, бюджету та фінансів

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.  Внести зміни до сільського бюджету на 2016 рік, затвердженого рішенням ІІІ сесії сільської ради VІІ скликання від 18.12.2016 року №32- VІІ “Про сільський бюджет на 2016 рік” по загальному фонду, зробив помісячний перерозподіл по по КФК 010116 КФК 250323 ”Субвенція на утримання об’єктів спільного користування”, зменшити ліміт видатків по коду 2620 на квітень, на суму 300000,00 грн.;  по КФК 250380 ”Інша субвенція”, збільшити ліміт видатків по коду 2620 на квітень ,на суму 300000,00 грн.

2.  Затвердити данне рішення постійної комісії щодо внесення змін до сільського бюджету на черговій сесії сільської ради. 

Голосували:  “за” – 4, “проти” – немає, “утримались”- немає

 

 

 

Голова постійної комісії з питань

планування бюджету та фінансів                       Т.Федорченко

 

Секретар постійної комісії з питань

планування бюджету та фінансів :                      Н. Гущина