ОмскАвтоСклад

Петрівська сільська рада Балаклійського району

ПРОТОКОЛ № 09 від 15 березня 2016 року

П Р О Т О К О Л №  09 

Засідання постійної комісії сільської ради 

з питань планування, бюджету та фінансів

 

від 15 березня  2016 року                                                                                           

 

На засіданні присутні:   Т.Федорченко

                                       Н.Лаптєва                                                                  

                                       Н. Гущина

Відсутні:                       З. Харченко 

Запрошені:                    Ю. Лаптєва – головний бухгалтер сільської ради

                       

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й:

 

1. Про внесення змін до сільського бюджету на 2016 рік, затвердженого рішенням ІІІ сесії сільської ради VІІ скликання від 18 грудня 2016 року №32- VІІ “Про сільський бюджет на 2016 рік

 

І. СЛУХАЛИ:    “Про внесення змін до сільського бюджету на 2016 рік, затвердженого рішенням ІІІ сесії сільської ради VІІ скликання від 18 грудня 2016 року №32- VІІ “Про сільський бюджет на 2016 рік”

Інформує:  Ю. Лаптєва – головний бухгалтер сільської ради

 

З метою забезпечення своєчасного фінансування соціальних і захищених видатків із місцевого бюджету, прошу внести зміни до сільського бюджету,  по загальному фонду, зробив помісячний перерозподіл:

1.КФК 010116 ”Органи місцевого самоврядування” - збільшити ліміт видатків по коду 2240 на березень на суму 350,00 грн.; зменшити ліміт видатків по коду 2240 на грудень на суму 350,00 грн.

2.Уточнити ліміт видатків по КФК 250404“Інші видатки”: збільшити ліміт видатків по коду 2800 на березень на суму 150,00 грн.; зменшити ліміт видатків по коду 2800: на жовтень на суму 50,00 грн., на листопад на суму 50,00 грн., на грудень на суму 50,00 грн.

3.По КФК 070101“Дошкільні заклади освіти”: збільшити ліміт видатків на суму  59908,00 грн., у т.ч.: по коду 2271 на квітень на суму 10300,00 грн.; по коду 2111 -  на березень на суму 10160,00 грн., на квітень на суму 9000,00 грн., на травень на суму 10000,00 грн., на липень на суму 2000,00 грн., на серпень на суму 4400,00 грн., на листопад на суму 2700,00 грн.; по коду 2210: на жовтень - 5100,00 грн., на листопад - 5100,00 грн., на грудень - 624,00 грн.; по коду 2273 на березень на суму 524,00 грн.

Зменшити ліміт видатків на суму – 59384,00 грн.: по коду 2271: на жовтень на суму 5100,00 грн.; на листопад - 5100,00 грн.; на грудень - 100,00 грн.; по коду 2210: на березень на суму 10684,00 грн., на квітень - 19300,00 грн., на травень - 8270,00 грн., на липень - 2000,00 грн., на серпень - 4400,00 грн., на листопад - 2700,00 грн.; по коду 2240 на травень на суму 1730,00 грн.; по коду 2273 на грудень на суму 524,00 грн. 

 

ВИСТУПИЛИ:          Т. Федорченко - голова постійної комісії сільської ради з питань 

                                                            планування, бюджету та фінансів

 

Пропоную підтримати пропозицію головного бухгалтера сільської ради та внести зміни до сільського бюджету на 2016 рік, у зв’язку з тим, що збільшились витрати на заробітну плату по ДНЗ, не вистачає коштів на заробітну плату і на розрахунок за тепло; збільшились членські внески  Асоціації органів місцевого самоврядування. 

 

Постійна комісія сільської ради 

з питань планування, бюджету та фінансів

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.  Внести зміни до сільського бюджету на 2016 рік, затвердженого рішенням ІІІ сесії сільської ради VІІ скликання від 18.12.2016 року №32- VІІ “Про сільський бюджет на 2016 рік” по загальному фонду, зробив помісячний перерозподіл:

1.КФК 010116 ”Органи місцевого самоврядування” - збільшити ліміт видатків по коду 2240 на березень на суму 350,00 грн.; зменшити ліміт видатків по коду 2240 на грудень на суму 350,00 грн.

2.Уточнити ліміт видатків по КФК 250404“Інші видатки”: збільшити ліміт видатків по коду 2800 на березень на суму 150,00 грн.; зменшити ліміт видатків по коду 2800: на жовтень на суму 50,00 грн., на листопад на суму 50,00 грн., на грудень на суму 50,00 грн.

3.По КФК 070101“Дошкільні заклади освіти”: збільшити ліміт видатків на суму  59908,00 грн., у т.ч.: по коду 2271 на квітень на суму 10300,00 грн.; по коду 2111 -  на березень на суму 10160,00 грн., на квітень на суму 9000,00 грн., на травень на суму 10000,00 грн., на липень на суму 2000,00 грн., на серпень на суму 4400,00 грн., на листопад на суму 2700,00 грн.; по коду 2210: на жовтень - 5100,00 грн., на листопад - 5100,00 грн., на грудень - 624,00 грн.; по коду 2273 на березень на суму 524,00 грн.

Зменшити ліміт видатків на суму – 59384,00 грн.: по коду 2271: на жовтень на суму 5100,00 грн.; на листопад - 5100,00 грн.; на грудень - 100,00 грн.; по коду 2210: на березень на суму 10684,00 грн., на квітень - 19300,00 грн., на травень - 8270,00 грн., на липень - 2000,00 грн., на серпень - 4400,00 грн., на листопад - 2700,00 грн.; по коду 2240 на травень на суму 1730,00 грн.; по коду 2273 на грудень на суму 524,00 грн. 

 

2.  Затвердити данне рішення постійної комісії щодо внесення змін до сільського бюджету на черговій сесії сільської ради. 

Голосували:  “за” – 3, “проти” – немає, “утримались”- немає

 

 

 

Голова постійної комісії з питань

планування бюджету та фінансів                             Т.Федорченко

 

Секретар постійної комісії з питань

планування бюджету та фінансів :                           Н. Гущина