ОмскАвтоСклад

Петрівська сільська рада Балаклійського району

ПРОТОКОЛ № 08 від 17 лютого 2016 року

П Р О Т О К О Л №  08 

Засідання постійної комісії сільської ради 

з питань планування, бюджету та фінансів

 

від 17 лютого  2016 року                                                                                           

 

На засіданні присутні: Т.Федорченко

                                       Н.Лаптєва                                                                  

                                       З. Харченко.

Відсутні:                       Н. Гущина 

Запрошені:                    Ю. Лаптєва – головний бухгалтер сільської ради

                       

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й:

 

1. Про внесення змін до сільського бюджету на 2016 рік, затвердженого рішенням ІІІ сесії сільської ради VІІ скликання від 18 грудня 2016 року №32- VІІ “Про сільський бюджет на 2016 рік

 

І. СЛУХАЛИ:  “Про внесення змін до сільського бюджету на 2016 рік, затвердженого рішенням ІІІ сесії сільської ради VІІ скликання від 18 грудня 2016 року №32- VІІ “Про сільський бюджет на 2016 рік”

Інформує:  Ю. Лаптєва – головний бухгалтер сільської ради

 

З метою забезпечення своєчасного фінансування соціальних і захищених видатків із місцевого бюджету, прошу внести зміни до сільського бюджету на 2016 рік, затвердженого рішенням ІІІ сесії сільської ради VІІ скликання від 18.12.2016 року №32- VІІ, по загальному фонду, уточнив ліміт видатків по КФК 090501“Організація та проведення громадських робіт”, а саме: збільшити ліміт видатків: по коду 2111 на лютий на суму 2758,00 грн.; по коду 2120 на лютий на суму 607,00 грн.; зменшити ліміт видатків по коду 2111 на грудень на суму 2758,00 грн.; по коду 2120 на грудень на суму- 607,00 грн.

 

ВИСТУПИЛИ:          Т. Федорченко - голова постійної комісії сільської ради з питань 

                                                            планування, бюджету та фінансів

 

Сільська рада, згідно договору з Балаклійським районним Центром зайнятості, прийняла двох підсобних робітників, які будуть працювати на громадських оплачуваних роботах, кошти на заробітну плату треба перевести з однієї статті на іншу, у зв’язку з чим пропоную внести зміни до сільського бюджету на 2016 рік.

 

Постійна комісія сільської ради 

з питань планування, бюджету та фінансів

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.  Внести зміни до сільського бюджету на 2016 рік, затвердженого рішенням ІІІ сесії сільської ради VІІ скликання від 18.12.2016 року №32- VІІ “Про сільський бюджет на 2016 рік” по загальному фонду, уточнив ліміт видатків по КФК 090501“Організація та проведення громадських робіт”, а саме: збільшити ліміт видатків: по коду 2111 на лютий на суму 2758,00 грн.; по коду 2120 на лютий на суму 607,00 грн.; зменшити ліміт видатків по коду 2111 на грудень на суму 2758,00 грн.; по коду 2120 на грудень на суму- 607,00 грн.

2.  Затвердити данне рішення постійної комісії щодо внесення змін до сільського бюджету на черговій сесії сільської ради. 

Голосували:  “за” – 3, “проти” – немає, “утримались”- немає

 

 

 

Голова постійної комісії з питань

планування бюджету та фінансів                       Т.Федорченко

 

Секретар постійної комісії з питань

планування бюджету та фінансів :                      Н. Гущина