ОмскАвтоСклад

Петрівська сільська рада Балаклійського району

ПРОТОКОЛ № 01 від 03 листопада 2015 року

П Р О Т О К О Л  № 01

Засідання постійної комісії Петрівської сільської ради 

з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології

 

від 03 листопада 2015 року

На засіданні присутні:  Каськов М.Д.

                                        Недвіга В.М. 

                                        Письменний О.М.                                                                 

                                        Тарасов Р.М.

                                        Токарев О.В.                                                                      

 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й:

 

1. Організаційне питання

2. Про затвердження плану роботи постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології на ІV квартал 2015 року

3. Про проект рішення сільської ради “Про надання гр. Цапкову Миколі Миколайовичу дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення індивідуального садівництва”

4. Про проект рішення сільської ради “Про надання громадянам гр. Журихіну Олексію Касяновичу, Паргаменко Наталії Павлівні та Торішньому Івану Леонтійовичу дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка знаходиться у спільному користуванні”

          

Порядок денний затверджено. Голосували: “за” - 5, “проти” – немає, 

“утримались” – немає

 

І. СЛУХАЛИ: “Організаційне питання”

Інформує: М. Каськов - голова  постійної комісії с/ради

 

На першому організаційному засіданні ми повинні обрати секретаря постійної комісії до обов’язку якого входить: повідомлення про час і місце проведення засідання та інших заходів комісії, забезпечення складання плану роботи; ведення діловодства, облік засідань комісії та присутніх на засіданнях, контроль виконання рішень постійної комісії та забезпечення членів комісії необхідними документами та матеріалами, контроль виконання планів роботи постійної комісії, забезпечення своєчасності направлення виконавцям висновків і рекомендацій комісії, отримання відповідної інформації та виконуання інших доручень комісії, її голови. Пропоную обрати секретарем нашої комісії Токарева Олександра Володимировича, який виконував повноваження секретаря постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології VІ скликання.

 

ВИСТУПИЛИ:  І. Водополова – секретар сільської ради

 

Дозвольте ознайомити Вас з організацією роботи постійної комісії. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій скликаються за необхідності і є правомочними, якщо в них беруть участь не менше як половина депутатів від загального складу комісій. За рішенням постійних комісій на їх засіданнях може проводитися розгляд питань, що належать до їх компетенції. Метою засідань є отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються, їх вивчення і обговорення. Засідання постійних комісій протоколюються. Інформація, отримана під час засідань, використовується для прийняття рішень постійних комісій. Під час засідань кожен член постійної комісії має право ставити запитання та одержувати відповіді на них. Засідання не може бути припинено, поки всі бажаючі не використають це право. За результатами вивчення і розгляду питань на постійних комісій більшістю голосів від присутніх на засіданні членів комісії шляхом голосування (відкритого, поіменного або закритого) приймаються висновки і рекомендації. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. За рішенням постійних комісій на їх засіданнях можуть проводитися слухання. Інформація, отримана під час слухань, використовується для прийняття рішень постійних комісій.

 

Постійна комісія сільської ради з питань

агропромислового комплексу, земельних відносин та екології

 

ВИРІШИЛА:

1. Обрати секретарем постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології Токарева Олександра Володимировича, депутата сільської ради по виборчому округу № 6.

2. Інформацію секретаря сільської ради Водополової І.М. про організацію роботи постійної комісії прийняти до відома.

Голосували:    “за” – 5 “проти” – немає, “утримались”- немає

 

ІІ. СЛУХАЛИ:  “Про затвердження плану роботи постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології на ІV квартал 2015 року” 

Інформує: М. Каськов - голова  постійної комісії с/ради

 

Пропоную затвердити план роботи постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології на ІV квартал 2015 року, включив до нього такі питаня: про заходи щодо підвищення надійності та безпеки водопостачання населених пунктів сільської ради, про роботу очисних споруд  ТОВ “Балмолоко Екстра” розташованих на території ради, про стан пожежної безпеки на території ради.

 

Постійна комісія сільської ради з питань 

агропромислового комплексу, земельних відносин та екології

 

ВИРІШИЛА:

Затвердити план роботи постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та  екології на ІV квартал 2015 року” /план роботи додається/.

Голосували:    “за” – 5, “проти” – немає, “утримались”- немає

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: “Про проект рішення сільської ради “Про надання гр. Цапкову Миколі Миколайовичу дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення індивідуального садівництва”

Інформує: М. Каськов - голова  постійної комісії с/ради

 

Відповідно до ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пропоную винести на розгляд І сесії сільської ради питання “Про надання гр. Цапкову Миколі Миколайовичу дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення індивідуального садівництва” та погодити проект рішення сільської ради

 

Постійна комісія сільської ради з питань 

агропромислового комплексу, земельних відносин та екології

 

ВИРІШИЛА:

1. Винести на розгляд І сесії сільської ради VІІ скликання питання “Про надання гр. Цапкову Миколі Миколайовичу дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення індивідуального садівництва”

2. Погодити  проект рішення сільської ради “Про надання гр. Цапкову Миколі Миколайовичу дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення індивідуального садівництва” /проект рішення додається/.

Голосували:    “за” – 5, “проти” – немає, “утримались”- немає

 

ІV. СЛУХАЛИ: “Про проект рішення сільської ради “Про надання громадянам гр. Журихіну Олексію Касяновичу, Паргаменко Наталії Павлівні та Торішньому Івану Леонтійовичу дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка знаходиться у спільному користуванні”

Інформує: М. Каськов - голова  постійної комісії с/ради

 

Керуючись законодавством України, пропоную погодити проект рішення сільської ради “Про надання громадянам гр. Журихіну Олексію Касяновичу, Паргаменко Наталії Павлівні та Торішньому Івану Леонтійовичу дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка знаходиться у спільному користуванні”

     

Постійна комісія сільської ради з питань 

агропромислового комплексу, земельних відносин та екології

 

ВИРІШИЛА:

1. Винести на розгляд І сесії сільської ради VІІ скликання питання “Про надання громадянам гр. Журихіну Олексію Касяновичу, Паргаменко Наталії Павлівні та Торішньому Івану Леонтійовичу дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка знаходиться у спільному користуванні”

2. Погодити  проект рішення сільської ради “Про надання громадянам гр. Журихіну Олексію Касяновичу, Паргаменко Наталії Павлівні та Торішньому Івану Леонтійовичу дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка знаходиться у спільному користуванні” /проект рішення додається/.

Голосували:    “за” – 5, “проти” – немає, “утримались”- немає   

                                           

 

 

Голова постійної комісії з питань 

АПК, земельних відносин та екології:                    М. Каськов

 

Секретар постійної комісії з питань 

АПК, земельних відносин та екології:                    О.Токарев