ОмскАвтоСклад

Петрівська сільська рада Балаклійського району

Протокол від 18 квітня 2017 року

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА VІІ СКЛИКАННЯ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

_____________________________________________________________________________

 

ПРОТОКОЛ 

спільного засідання постійних комісій: з питань планування, бюджету та фінансів; 

з питань законності, правопорядку та у справах молоді; з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології

 

 

село Петрівське                                                                                                                    18 квітня 2017 року     

 

Постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів

Всього членів комісії: 4 чол.

Присутні на засіданні 3 чол.: Федорченко Т.О., Гущина Н.В., Харченко З.П.

 

Постійна комісія з питань законності, правопорядку та у справах молоді

Всього членів комісії:  4 чол.

Присутні на засіданні4 чол.:  Зуй Н.О., Губенко О.І., Варавін М.П., Мотінова Л.Г.

 

Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології

Всього членів комісії:  5 чол.  

Присутні на засіданні4 чол.:  Каськов М.Д., Недвіга В.М., Письменний О.М., Токарев О.В.

В засіданні взяли участь: 

Фоменко Володимир Михайлович – сільський голова;

Водополова Ірина Михайлівна – секретар сільської ради.

Запрошені: Лапєва Юлія Іванівна – головний бухгалтер сільської ради

 

Під час реєстрації депутатам роздані проекти рішень та матеріали до них.

 

Головуючим спільного засідання постійних комісій було обрано Каськова М.Д. - голову постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Про виконання заходів щодо проведення санітарно-екологічного двомісячника з благоустрою території ради 

2. Звіт голови постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів

3. Про внесення змін до сільського бюджету на 2017 рік, затвердженого рішенням ХVІ сесії сільської ради VІІ скликання від 23 грудня 2016 року №200-VІІ “Про сільський бюджет на 2017 рік 

4. Про надання гр.Недогарок Карині Михайлівні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства

5. Про скасування рішення І сесії сільської ради VІІ скликання від 03.11.2015 року №14 “Про надання громадянам Журихіну Олексію Касяновичу, Паргаменко Наталії Павлівні та Торішньому Івану Леонтійовичу дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка знаходиться у спільному користуванні

6. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), наданої гр. Денесенко Володимиру Федоровичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, за адресою: село Петрівське вулиця Молодіжна,11, Балаклійського району, Харківської області, та передачу її у приватну власність

7. Про проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо недопущення спроб розкрадання або пошкодження обладнання електричних мереж

 

І. СЛУХАЛИ:  Рішення “Про виконання заходів щодо проведення санітарно-екологічного двомісячника з благоустрою території ради”

 

Каськов М.Д. проінформував присутніх про те, що за період проведення санітарно-екологічного двомісячника з благоустрою,  усі установи, розташовані на території ради, упорядкували свою та прилеглу до них територію, впорядковано цвинтарі в селі Петрівське та селі Завгороднє, парк на площі Центральна, ліквідовано три стихійних смуттєзвалища, побілено дерева по центральним вулицям. 

 

ВИСТУПИЛИ: Федорченко Т.О. запропонувала провести бесіди з мешканцями ради щодо наведення санітарного стану біля своїх садиб та на прилеглій території.

 

ВИСТУПИЛИ: Недвіга В.М. запропонував прийняти інформацію до відома та винести  дане питання на розгляд ХХ сесії сільської ради VII скликання 

Заперечень не було. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти інформацію депутата сільської ради Каськова М.Д. до відома та винести на розгляд ХХ сесії сільської ради питання “Про виконання заходів щодо проведення санітарно-екологічного двомісячника з благоустрою території ради”, запропонувавши проект рішення згідно з додатком № 1.

Голосували:  “за” – 12, “проти” – немає, ”утримались” - немає

 

ІІ.СЛУХАЛИ:  “Звіт голови постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів”

 

Федорченко Т.О.  проінформувала присутніх про те, що робота постійної комісії сільської ради з питань   планування, бюджету та фінансів у І кварталі 2017 року велася відповідно до плану роботи сільської ради, поточних і перспективних планів роботи комісії та окремих доручень голови сільської ради. Основними принципами, якими керувалися члени постійної комісії у своїй діяльності, є законність, гласність, толерантність, колективне обговорення питань. Відповідно до Положення про постійні комісії сільської ради, до основних повноважень нашої комісії відносяться: попередній розгляд проекту сільського бюджету та погодження змін до нього; раціональне та ефективне використання бюджетних коштів; затвердження та відстеження реалізації цільових програм. Відповідно до своїх повноважень, комісія при розподілі бюджетних коштів вирішувала найбільш важливі питання, враховуючи можливості сільського бюджету 2017 року. Основними принципами, якими керувалася комісія при розподілі бюджетних коштів, було поліпшення соціально-економічного становища та розвитку Петрівської громади. Постійна комісія регулярно розглядає звіти про виконання сільського бюджету та вносить пропозиції; контролює виконання рішень районної та сільської рад в частині формування та виконання бюджету; розглядає подання з пропозиціями на додаткові кошти по фінансуванню потреб бюджетних організацій.

За звітний період комісією проведено 5 засідання, з яких: 1 засідання власне та 4 спільних. На цих засіданнях було розглянуто більше 32 питань, погоджено та рекомендовано для розгляду на сесіях  більше 30 проектів рішень з різних питань, в тому числі 5 зі змінами до бюджету. Для попереднього вивчення питань члени комісії отримували від  керівників відповідну інформацію, за результатами вивчення питань готували необхідні висновки та рекомендації, які доводились до виконавців та контролювали їх виконання. Під час формування сільського бюджету на 2017 рік та внесення змін до нього одним з головних своїх завдань постійна комісія вбачала стимулювання пошуку нових методів і шляхів по наповненню доходної частини бюджету та сприяння прозорості розрахунків і нормативів фінансової забезпеченості при розподілі фінансових ресурсів.

На засіданнях постійної комісії в звітному періоді неодноразово розглядалися питання виконання доходної частини місцевого бюджету, висвітлювалися проблеми і намічалися шляхи їх вирішення. Велика увага приділяється контролю за ефективним цільовим використанням бюджетних коштів.

Наша постійна комісія  тісно співпрацювала і продовжує співпрацю з іншими постійними комісіями сільської ради.     

 

ВИСТУПИЛИ: Губенко О.І. запропонувала прийняти інформацію щодо роботи постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів до відома та винести дане питання на розгляд ХХ сесії сільської ради VII скликання 

Заперечень не було. 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію щодо роботи постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів прийняти до відома та винести на розгляд ХХ сесії сільської ради питання “Звіт голови постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів”, запропонувавши проект рішення згідно з додатком № 2.

Голосували:  “за” – 12, “проти” – немає, ”утримались” - немає

 

ІІІ.СЛУХАЛИ Про внесення змін до сільського бюджету на 2017 рік, затвердженого рішенням ХVІ сесії сільської ради VІІ скликання від 23 грудня 2016 року №200-VІІ “Про сільський бюджет на 2017 рік”

 

Лаптєва Ю.І.    (інформація додається).

Запитань, зауважень не надійшло

 

ВИСТУПИЛИ: Письменний О.М. запропонував винести дане питання на розгляд ХХ сесії сільської ради VII скликання 

Заперечень не було. 

 

ВИРІШИЛИ: Винести на розгляд ХХ сесії сільської ради питання ”Про внесення змін до сільського бюджету на 2017 рік, затвердженого рішенням ХVІ сесії сільської ради VІІ скликання від 23 грудня 2016 року №200-VІІ “Про сільський бюджет на 2017 рік”, запропонувавши проект рішення згідно з додатком № 3.

Голосували:  “за” – 12, “проти” – немає, ”утримались” - немає

 

ІV.СЛУХАЛИ: “Про надання гр.Недогарок Карині Михайлівні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства”

 

Каськов М.Д. проінформував присутніх, що проект рішення сільської ради розроблено відповідно до ст.12,33,40,86,118,121,122,123,125,126 Земельного Кодексу України, ст.ст.19,20,25,50,55 Закону України ”Про землеустрій”, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Закону України “Про Державний земельний кадастр“. Проектом рішення сільської ради передбачається надати гр. Недогарок К.М. дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, із земель  сільськогосподар-ського призначення,  розташованої в межах села Завгороднє, для подальшого отримання її у власність.

Запитань, зауважень не надійшло.

 

ВИСТУПИЛИ: Зуй Н.О.  запропонувала винести дане питання на розгляд ХХ сесії сільської ради VII скликання

Заперечень не було. 

 

ВИРІШИЛИ: Винести на розгляд ХХ сесії сільської ради питання “Про надання гр.Недогарок Карині Михайлівні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства”, запропонувавши проект рішення згідно з додатком № 4.

Голосували:  “за” – 12 “проти” – немає, ”утримались” - немає

 

V.СЛУХАЛИ: “Про скасування рішення І сесії сільської ради VІІ скликання від 03.11.2015 року №14 “Про надання громадянам Журихіну Олексію Касяновичу, Паргаменко Наталії Павлівні та Торішньому Івану Леонтійовичу дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка знаходиться у спільному користуванні”

 

Каськов М.Д. проінформував присутніх, що проект рішення сільської ради розроблено відповідно до ст.ст.12, 40 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Закону України “Про Державний земельний кадастр“. Проектом рішення сільської ради передбачається скасування рішення І сесії сільської ради VІІ скликання від 03.11.2015 року №14  “Про надання громадянам Журихіну Олексію Касяновичу, Паргаменко Наталії Павлівні та Торішньому Івану Леонтійовичу дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка знаходиться у спільному користуванні” у зв’язку зі зміною власника частки домоволодіння.

Запитань, зауважень не надійшло.

 

ВИСТУПИЛИ: Варавін М.П.  запропонував винести дане питання на розгляд ХХ сесії сільської ради VII скликання

Заперечень не було. 

 

ВИРІШИЛИ: Винести на розгляд ХХ сесії сільської ради питання “Про скасування рішення І сесії сільської ради VІІ скликання від 03.11.2015 року №14 “Про надання громадянам Журихіну Олексію Касяновичу, Паргаменко Наталії Павлівні та Торішньому Івану Леонтійовичу дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка знаходиться у спільному користуванні”, запропонувавши проект рішення згідно з додатком № 5.

Голосували:  “за” – 12, “проти” – немає, ”утримались” - немає

 

VІ.СЛУХАЛИ: “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), наданої гр. Денесенко Володимиру Федоровичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, за адресою: село Петрівське вулиця Молодіжна,11, Балаклійського району, Харківської області, та передачу її у приватну власність”

 

Каськов М.Д. проінформував присутніх, що проект рішення сільської ради розроблено відповідно до ст.12,40,81,118,120,122 Земельного Кодексу України; ст.4-1 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ”, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“. Проектом рішення сільської ради передбачається затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі, загальною площею 0,2500 га, наданої гр. Денисенко В.Ф.  із земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності територіальної громади села Петрівське для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташовану по вулиці Молодіжна,11, села Петрівське та передачи її у приватну власність.

Запитань, зауважень не надійшло.

 

ВИСТУПИЛИ: Губенко О.І.  запропонувала винести дане питання на розгляд ХХ сесії сільської ради VII скликання

Заперечень не було. 

 

ВИРІШИЛИ: Винести на розгляд ХХ сесії сільської ради питання “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), наданої гр. Денесенко Володимиру Федоровичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, за адресою: село Петрівське вулиця Молодіжна,11, Балаклійського району, Харківської області, та передачу її у приватну власність”, запропонувавши проект рішення згідно з додатком № 6.

Голосували:  “за” – 12 “проти” – немає, ”утримались” - немає

 

VІІ.СЛУХАЛИ: “Про проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо недопущення спроб розкрадання або пошкодження обладнання електричних мереж” 

 

Фоменко В.М. проінформував присутніх, що проект даного рішення сільської ради розроблено згідно ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“. Проектом рішення сільської ради передбачається проведення роз’яснювальної роботи на серед населення щодо необхідності небайдужого ставлення до фактів спроб розкрадання або пошкодження обладнання електричних мереж.

Запитань, зауважень не надійшло.

 

ВИСТУПИЛИ: Токарев О.В.  запропонував винести дане питання на розгляд ХХ сесії сільської ради VII скликання

Заперечень не було. 

 

ВИРІШИЛИ: Винести на розгляд ХХ сесії сільської ради питання “Про проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо недопущення спроб розкрадання або пошкодження обладнання електричних мереж”, запропонувавши проект рішення згідно з додатком № 7.

Голосували:  “за” – 12 “проти” – немає, ”утримались” - немає

 

Каськов М.Д.. повідомив, що питання порядку денного спільного засідання  розглянуті. Запитав, чи є запитання, зауваження до ведення засідання?

Запитань, зауважень не надійшло.

 

 

Голова постійної комісії з питань

 агропромислового комплексу, 

земельних відносин  та екології                                                                   М. Д. Каськов

 

Голова постійної комісії

з питань законності, 

правопорядку та у справах молоді                                                               Н.О. Зуй

 

Голова постійної комісії

з питань планування, бюджету та фінансів                                                   Т.О. Федорченко