ОмскАвтоСклад

Петрівська сільська рада Балаклійського району

Проекти рішень XLV сесії від 04 квітня 2019 року

Проект

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 XLV сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2019  року №____

 

”Про виконання заходів по благоустрою території сільської ради”

 

Відповідно до п.п.44 статті 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію спеціаліста-землевпорядника сільської ради М. Каськова щодо виконання заходів по благоустрою території, сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Інформацію спеціаліста-землевпорядника сільської ради М. Каськова ”Про виконання заходів по благоустрою території сільської ради”

2. Проводити виконання заходів відповідно до плану робіт двомісячника “Зелена весна”

3. Контроль за виконанням  цього  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних відносин та екології  /М. Каськов/

 

Сільський голова                    В. Фоменко

 

 

Проект

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

XLV сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2019  року №____

 

 

”Про хід виконання бюджету сільської ради за І квартал 2019 року”

 

 

Відповідно до п.п.23 п.”а”ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію головного бухгалтера сільської ради Лаптєвої Ю.І. ”Про  хід  виконання  бюджету сільської ради за І квартал 2019 року”, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Інформацію головного бухгалтера сільської ради Лаптєвої Ю.І. ”Про  хід  виконання  бюджету сільської ради за І квартал 2019 року” прийняти до відома.

 

                                     Сільський голова:                                   В.Фоменко

 

 

Проект

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 XLV сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2019  року №____

 

 

”Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік,

затвердженого рішенням XLI сесії сільської ради VІІ

скликання від 22 грудня 2018 року №567-VІІ “Про

сільський бюджет на 2019 рік”

 

Відповідно до  вимог п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України та на підставі статті 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення своєчасного фінансування соціальних і захищених видатків із місцевого бюджету, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

Внести зміни та доповнення до рішення XLI сесії сільської ради VІІ скликання від  22 грудня 2018 року № 567 –VІІ “Про сільський бюджет на 2019 рік” (XLІІI сесії сільської ради VІІ скликання від  05.03.2019 року № 602-VІІ; XLІV сесії сільської ради VІІ скликання від  20.03.2019 року № 605-VІІ), виклавши його та додатки до нього в новій редакції:    

1.Визначити на 2019 рік:

Доходи сільського бюджету в сумі 8714931,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету у сумі 8193144,00  гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету  у сумі 521787,00 гривень, згідно з додатком №1 до цього рішення.

Видатки сільського бюджету у сумі 8815163,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету у сумі 7443571,00 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету у сумі 1371592,00 гривень, (бюджет розвитку - 1043948,00 гривень).

 Профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 749573,00 гривень, згідно з додатком №2 до цього рішення.

Дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 849805,00 гривень, згідно з додатком №2 до цього рішення.

Оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі

148298,00 гривень, що становить 2%  видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі  за бюджетними програмами, згідно з додатками №3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком №4 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл видатків сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 933948,00 гривень, згідно з додатком №5 до цього рішення.

 

5. Затвердити на 2019 рік розподіл видатків бюджету розвитку за обʼєктами, згідно з додатком №6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду сільського бюджетів належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України, та рішенням Балаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік».

7.  Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік, у частині доходів, є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.

8. Згідно ст. 55 Бюджетного Кодексу України визначити на 2019 рік захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ ( код 2110);

- нарахування на заробітну плату (2120); 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв(код 2270);

- трансферти населенню (код 2700);

- трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

 9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Петрівській сільській раді отримувати, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Затвердити ліміт споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком №7.

11. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення.

12. Здійснювати  управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

13. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

14. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджетів тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України. Зобов’язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.            

15. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

16. Надавати право постійній комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Федорченко Т.О.) в процесі виконання сільського бюджету у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією, в межах загального обсягу його бюджетним призначень, з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

17. Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів за готівку.

18. Уповноважити сільського голову підписувати та узгоджувати договори з районною радою на перерахування субвенцій, з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради.

19. Спрямувати вільні залишки бюджетних коштів сільського бюджету, що утворились на 01.01.2019 року, за рішенням сесії сільської ради на видатки, які не забезпечені бюджетом в процесі виконання бюджету.

20. Додатки № 1-№7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

21. Оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити виконавчому комітету Петрівської сільської ради.

22. Це рішення набирає чинності з 01 квітня 2019 року.

23. Контроль за виконанням  цього  рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету  та  фінансів  (Федорченко Т.О.)

 

Сільський голова                           В. Фоменко

 

 

Проект

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

XLV сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2019  року №____

 

 

“Про взяття на облік пішохідних 

переходів через річку “Беречка”

 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” розглянувши акт обстеження громадських пішохідних переходів через річку «Беречка» в межах населеного пункту села Петрівське, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Взяти на облік громадський пішохідний перехід (кладка) через річку «Беречка», який зʹєднує вулицю Шевченко з вулицею 8-го Березня села Петрівське, загальною балансовою вартістю 2000 грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста сільської ради  Каськова М.Д.

 

Сільський голова:         В.Фоменко

 

 

Проект

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

XLV сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2019  року №____

 

 

"Про внесення змін до рішення ХХХІХ сесії сільської ради VІІ скликання від

12.11.2018 року №552 - VІІ “Про припинення ФО-П Шипіловим Миколою

Петровичем, ФО-П  Шипіловою Ольгою Володимирівною та ФО-П

Жихаревою Валентиною Михайлівною права користування земельною ділянкою"

 

Відповідно до ст.ст.12,141 та п.12 Перехідних положень Земельного  Кодексу  України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянув заяву ФО-П  Шипілова Миколи Петровича, ФО-П Шипілової Ольги Володимирівни та ФО-П Жихаревої Валентини Михайлівни про внесення змін до рішення ХХХІХ сесії сільської ради VІІ скликання від 12 листопада 2018 року №552 - VІІ про добровільну відмову від права користування земельною ділянкою, що була надана в оренду згідно рішення ХІІ сесії сільської ради V скликання за №127 від 23.11.2007 року “Про надання в оренду земельної ділянки гр. Шипілову М.П., Шипіловій О.В., Жихаревій В.М. для обслуговування  магазину, розташованого в с. Завгороднє, вул. Завгородня”, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Внести зміни до пункту першого рішення ХХХІХ сесії сільської ради VІІ скликання від 12 листопада 2018 року № 552 - VІІ та викласти його у такій редакції: 

- ”Припинити право користування на умовах оренди ФО-П Шипілова Миколи Петровича, ФО-П Шипілової Ольги Володимирівни та ФО-П Жихаревої Валентини Михайлівни земельною ділянкою для обслуговування нежитлової будівлі - магазину, кадастровий номер 6320284803:00:000:0071, загальною площею 0,0477 га, що розташована за адресою: село Завгороднє вулиця Завгородня, Балаклійського району, Харківської області, у зв’язку із припиненням підприємницької діяльності.

 

 

Сільський голова:                                В.Фоменко