ОмскАвтоСклад

Петрівська сільська рада Балаклійського району

Проекти рішень XLІV сесії від 20 березня 2019 року

Проект

 

 

 

    

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

  XLІV сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2019  року №____

 

 

”Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік, затвердженого рішенням XLI сесії сільської ради VІІ скликання від 22 грудня 2018 року №567-VІІ “Про сільський бюджет на 2019 рік”

 

Відповідно до  вимог п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України та на підставі статті 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення своєчасного фінансування соціальних і захищених видатків із місцевого бюджету, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

Внести зміни та доповнення до рішення XLI сесії сільської ради VІІ скликання від  22 грудня 2018 року № 567 –VІІ “Про сільський бюджет на 2019 рік” (XLІІI сесії сільської ради VІІ скликання від  05.03.2019 року № 602-VІІ), виклавши його та додатки до нього в новій редакції:     

1.Визначити на 2019 рік:

Доходи сільського бюджету сумі 8364931,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету у сумі 7843144,00  гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету  у сумі 521787,00 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.

Видатки сільського бюджету у сумі 8364931,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету у сумі 7443571,00 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету у сумі 1017592,00 гривень, (бюджет розвитку - 693948,00 гривень.

 Профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 495805,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

Дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 495805,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

Оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету розмірі

148298,00.гривень, що становить 2%  видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі  за бюджетними програмами, згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 4 до цього рішення.

            4. Затвердити розподіл видатків сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 5967432,00 гривень, згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2019 рік розподіл видатків бюджету розвитку за обʼєктами згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

            6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:до доходів загального фонду сільського бюджетів належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України та рішенням Балаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік».

           7.  Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.

          8. Згідно ст. 55 Бюджетного Кодексу України визначити на 2019 рік захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ ( код 2110);

- нарахування на заробітну плату (2120); 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв(код 2270);

- трансферти населенню (код 2700);

- трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

          9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Петрівській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів Україні, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

         10. Затвердити ліміт споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 7.

        11. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення.

        12. Здійснювати  управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

         13. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

         14. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджетів тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України. Зобов’язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.            

15. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

16. Надавати право постійній комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Федорченко Т.О.) в процесі виконання сільського бюджету у виняткових видатках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетним призначень, з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

           17. Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів за готівку.

 

           18. Уповноважити сільського голову підписувати, узгоджувати договори з районною радою на перерахування субвенцій з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради. 

           19. Спрямувати вільні залишки бюджетних коштів сільського бюджету, що утворились на 20.01.2019 року за рішенням сесії  сільської ради на видатки , які незабезпечені бюджетом в процесі виконання бюджету.

           20. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

           21. Оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити виконавчому комітету Петрівської сільської ради.

           22. Це рішення набирає чинності з 20 березня 2019року.

           23. Контроль за виконанням  цього  рішення покласти на постійну комісію з питань планування  бюджету  та  фінансів  (Федорченко Т.О.)

 

Сільський голова:         В.Фоменко

 

 

 

 

Проект

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

XLІV сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2019  року №____

 

 

 

“Про звернення Петрівської сільської ради до Державного підприємства “Дороги Харківщини” щодо проведення в 2019 році ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області”

 

Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити текст Звернення Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області до Державного підприємства “Дороги Харківщини” щодо проведення в 2019 році ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Петрівської сільської ради (далі - “Звернення”)

/Текст Звернення додається/

 

2. Доручити Петрівському сільському голові Фоменко В.М. підписати звернення та направити його на адресу Державного підприємства “Дороги Харківщини”

            3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти сільського голову Фоменко Володимира Михайловича.

 

 

 

Сільський голова:         В.Фоменко

 

 

 

 

Проект

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

XLІV сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2019  року №____

 

 

“Про надання пільги по батьківській платі за послуги Петрівського  дошкільного навчального   закладу”

 

Відповідно до п.п.28 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши рішення виконавчого комітету сільської ради та заяви громадян про надання пільг по батьківській платі за послуги Петрівського дошкільного навчального закладу, сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

 

           1. Затвердити рішення виконавчого комітету сільської ради від 26.02.2019 року №08 “Про надання пільги по батьківській платі за послуги Петрівського  дошкільного навчального закладу” щодо надання 50% пільги по батьківській платі за послуги Петрівського дошкільного навчального закладу багатодітній родині Фесенко Наталії Іванівни з  01.02.2019  року  по  31.12.2019  року  на Кулікова Іллю Олександровича, 28.04.2016 року народження та Кулікову Кіру Олександрівну, 08 жовтня 2013 року народження.

2. Надати 100% пільги по батьківській платі за послуги Петрівського дошкільного навчального закладу малозабезпеченій родині Каськової Таміли Валеріївни з 01.03.2019 року по 31.07.2019 року на Каськову Мар’яну Юріївну, 14.07.2016 року народження. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Т. Федорченко ) 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

Проект

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХLІV сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2019  року №____

 

 

“Про надання гр.Мотіновій Ніні Федорівні згоди на виготовлення документації із землеустрою  на земельну ділянку для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд”

 

Розглянувши заяву гр.Мотінової Ніни Федорівни про надання згоди на виготовлення документації із землеустрою, керуючись ст.ст.12,33,40,86,118,121,122, 123,125,126 Земельного Кодексу України, ст.ст.19,20,25,50,55 Закону України “Про землеустрій“, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про Державний земельний кадастр“, сільська рада 

                                            

                                                В И Р І Ш И Л А:

 

1. Надати  гр.Мотіновій Ніні Федорівні згоду на виготовлення технічної документації із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд, площею 0,1432 га, наданої із земель житлової та громадської забудови, розташованої за адресою: село Петрівське, вулиця Центральна, 40, Балаклійського району,  Харківської області, для подальшого отримання її у власність.

2. Зобов’язати гр. Мотінову Ніну Федорівну замовити в  землевпорядній організації роботи по виготовленню документації із землеустрою на земельну ділянку для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд.3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних відносин та екології /М.Каськов/

 

 

 

                                  Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХLІV сесії VІ скликання

 

від  “___”___________ 2019  року №____

 

“Про розроблення Проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) за рахунок земель колективної власності КСП «Донець»,  розташованих за межами населених пунктів на території  Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області“ 

 

                 Розглянувши заяву гр.Бабіна Василя Дмитровича про надання дозволу на розроблення Проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) за рахунок земель колективної власності КСП «Донець», розташованих за межами населених  пунктів Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області, на підставі сертифікату на право на земельну частку (паї) Серія ХР №0210052, виданого 20.03.1997 року, та свідоцтва про право на спадщину за заповітом виданого державним нотаріусом Балаклійської державної нотаріальної контори 10.10.2013 року за реєстром №1-645, керуючись законами України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) ст. 3,5,7,9,13,14; “Про землеустрій“ ст.35; “Про Державний земельний кадастр“, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні“; ст.ст.12, 184, 186 Земельного Кодексу України; ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“,  сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

         1. Надати гр.Бабіну Василю Дмитровичу дозвіл на розроблення Проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) за рахунок земель  колективної власності КСП «Донець», розташованих за межами населених пунктів на території Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області.

         2. Рекомендувати гр. Бабіну Василю Дмитровичу укласти договір із землевпорядною організацією для розроблення Проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) за рахунок земель  колективної власності КСП «Донець», розташованих за межами населених пунктів на території Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області, пасовище - контур №27, орієнтовною площею 11,7000 га.

        3. Проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) за рахунок земельних ділянок (паїв) із земель колективної власності КСП «Донець» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих за межами населених  пунктів Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області, подати на погодження до Петрівської сільської ради.

      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних відносин та екології /М.Каськов/.

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

Проект

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХLІV сесії VІ скликання

 

від  “___”___________ 2019  року №____

 

“Про розроблення Проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) за рахунок земель колективної власності КСП «Донець»,  розташованих за межами населених пунктів на території  Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області“ 

 

                 Розглянувши заяву гр.Кофанова Віктора Івановича про надання дозволу на розроблення Проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) за рахунок земель колективної власності КСП «Донець», розташованих за межами населених  пунктів Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області, на підставі сертифікату на право на земельну частку (паї) Серія ХР №0210052 виданого 20.03.1997 року, та свідоцтва про право на спадщину за законом виданого державним нотаріусом Балаклійської державної нотаріальної контори 09.02.2018 року за реєстром №2-104, керуючись законами України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) ст. 3,5,7,9,13,14; “Про землеустрій“ ст.35; “Про Державний земельний кадастр“, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні“; ст.ст.12, 184, 186 Земельного Кодексу України; ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“,  сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

         1. Надати гр.Кофанову Віктору Івановичу дозвіл на розроблення Проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) за рахунок земель  колективної власності КСП «Донець», розташованих за межами населених пунктів на території Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області.

         2. Рекомендувати гр. Кофанову Віктору Івановичу укласти договір із землевпорядною організацією для розроблення Проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) за рахунок земель колективної власності КСП «Донець», розташованих за межами населених пунктів на території Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області, пасовище - контур №23, орієнтовною площею 15,9000 га.

         3. Проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) за рахунок земельних ділянок (паїв) із земель колективної власності КСП «Донець» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих за межами населених  пунктів Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області, подати на погодження до Петрівської сільської ради.

      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних відносин та екології /М.Каськов/.

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

Проект

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Х LІV сесії VІ скликання

 

   від  “___”___________ 2019  року №____

 

“Про розроблення Проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) за рахунок земель колективної власності КСП «Донець»,  розташованих за межами населених пунктів на території  Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області“ 

 

                 Розглянувши заяву гр.Кофанова Віктора Івановича про надання дозволу на розроблення Проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) за рахунок земель колективної власності КСП «Донець», розташованих за межами населених  пунктів Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області, на підставі сертифікату на право на земельну частку (паї) Серія ХР 0210052 виданого 20.03.1997 року, та свідоцтва про право на спадщину за законом виданого державним нотаріусом Балаклійської державної нотаріальної контори 09.02.2018 року за реєстром №2-104, керуючись законами України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) ст. 3,5,7,9,13,14; “Про землеустрій“ ст.35; “Про Державний земельний кадастр“, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні“; ст.ст.12, 184, 186 Земельного Кодексу України; ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“,  сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

         1. Надати гр.Кофанову Віктору Івановичу дозвіл на розроблення Проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) за рахунок земель  колективної власності КСП «Донець», розташованих за межами населених пунктів на території Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області.

         2. Рекомендувати гр. Кофанову Віктору Івановичу укласти договір із землевпорядною організацією для розроблення Проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) за рахунок земель  колективної власності КСП «Донець», розташованих за межами населених пунктів на території Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області, сіножаті - контур №24, орієнтовною площею 4,9000 га.

         3. Проект землеустрою щодо організації території земельних часток паїв за рахунок земельних ділянок (паїв) із земель колективної власності КСП «Донець» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих за межами населених  пунктів Петрівської сільської ради, Балаклійського району, Харківської області, подати на погодження до Петрівської сільської ради.

      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних відносин та екології /М.Каськов/.

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко