ОмскАвтоСклад

Петрівська сільська рада Балаклійського району

Проекти рішень XLІIІ сесії від 05 березня 2019 року

Проект

 

 

    

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХLІІІ сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2019 року №____

 

 

”Про внесення змін до сільського бюджету на 2019 рік, затвердженого рішенням XLI сесії сільської ради VІІ скликання від 22 грудня 2018 року №567-VІІ “Про сільський бюджет на 2019 рік”

 

Відповідно до  вимог п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України та на підставі статті 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення своєчасного фінансування соціальних і захищених видатків із місцевого бюджету, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

            Внести зміни та доповнення до рішення XLI сесії сільської ради VІІ скликання від  22 грудня 2018 року № 567 –VІІ, виклавши його та додатки до нього в новій редакції:             

1.Визначити на 2019 рік:

Доходи сільського бюджету в сумі 8166788,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету у сумі 7843144,00  гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету  у сумі 323644,00 гривень, згідно з додатком1 до цього рішення.

Видатки сільського бюджету у сумі 8263020,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету у сумі 7443571,00 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету у сумі 819449,00 гривень, (бюджет розвитку - 495805,00 гривень.

 Профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 495805,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

Дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 495805,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

Оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі

148298,00 гривень, що становить 2%  видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі  за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 4 до цього рішення.

            4. Затвердити розподіл видатків сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 5967432,00 гривень, згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2019 рік розподіл видатків бюджету розвитку за обʼєктами, згідно з додатком № 6 до цього рішення.

            6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду сільського бюджетів належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України та рішенням Балаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік».

           7.  Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69, 71 Бюджетного кодексу України.

          8. Згідно ст. 55 Бюджетного Кодексу України визначити на 2019 рік захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ ( код 2110);

- нарахування на заробітну плату (2120); 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв(код 2270);

- трансферти населенню (код 2700);

- трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

          9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Петрівській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

         10. Затвердити ліміт споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 7.

        11. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення.

        12. Здійснювати  управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

         13. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

         14. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджетів тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України. Зобов’язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.            

15. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

16. Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів (Федорченко Т.О.) в процесі виконання сільського бюджету у виняткових видатках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетним призначень, з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

           17. Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів за готівку.

           18. Уповноважити сільського голову підписувати та узгоджувати договори з районною радою на перерахування субвенцій, з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради.

           19. Спрямувати вільні залишки бюджетних коштів сільського бюджету, що утворились на 01.01.2019 року за рішенням сесії сільської ради на видатки, які незабезпечені бюджетом в процесі виконання бюджету.

           20. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

           21. Оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити виконавчому комітету Петрівської сільської ради.

           22. Це рішення набирає чинності з 05 березня 2019року.

           23. Контроль за виконанням  цього  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування,  бюджету  та  фінансів  (Федорченко Т.О.)

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

Проект

 

 

 

 

    

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХLІІІ сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2019 року №____

 

 

“Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої гр. Зуєвій Любові Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташованих за адресою: село Завгороднє, вулиця Лугова,40, Балаклійського району, Харківської області та передачу її у власність”

 

                 Розглянувши заяву гр.Зуєвої Любові Іванівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості ), загальною площею 0,1932 га, наданої для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташовану в  селі Завгороднє по вулиці Лугова, 40, та передачу її у власність, враховуючи наявність державної реєстрації земельної ділянки, свідоцтва на права власності  нерухомого майна, розташованого на вказаній земельній ділянці, керуючись ст.12,40,81,118,120,122 Земельного Кодексу України; ст.4-1 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, ст.ст.26,59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості ), загальною площею 0,1932 га, надану для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 6320284803:00:000:0187, надану із земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності територіальної громади сіл Петрівське, Завгороднє, Берестянки, розташовану за адресою: село Завгороднє, вулиця Лугова, 40, Балаклійського району, Харківської області. 

2. Передати гр. Зуєвій Любові Іванівні  у власність земельну ділянку, загальною площею 0,1932 га, розташовану  по вулиці Лугова,40, села Завгороднє , Балаклійського району, Харківської області.

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

    

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХLІІІ сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2019 року №____

 

 

“Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), наданої гр. Міляєвій Ользі Ігорівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташовану за адресою: село Завгороднє, вулиця Лугова, 38/1, Балаклійського району, Харківської області, та передачу її у власність”

 

                 Розглянувши заяву гр.Міляєвої Ольги Ігорівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), загальною площею 0,1710 га, надану для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташовану в  селі Завгороднє, по вулиці Лугова, 38/1, та передачу її у власність, враховуючи наявність державної реєстрації земельної ділянки, свідоцтва на права власності  на нерухоме майно, розташоване на вказаній земельній ділянці, керуючись ст.12,40,81,118,120,122 Земельного Кодексу України; ст.4-1 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, ст.ст.26,59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), загальною площею 0,1710 га, для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 6320284803:00:000:0188, надану із земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності територіальної громади сіл Петрівське, Завгороднє, Берестянки, розташовану по вулиці Лугова, 38/1, села Завгороднє, Балаклійського району, Харківської області.

2. Передати у власність гр. Міляєвій Ользі Ігорівні  земельну ділянку, загальною площею 0,1710 га, розташовану  по вулиці Лугова, 38/1, села Завгороднє, Балаклійського району, Харківської області.

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко