ОмскАвтоСклад

Петрівська сільська рада Балаклійського району

Проекти рішень ХLІ сесії від 22 грудня 2018 року

Проект

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

XLI сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

“Про бюджет Петрівської  сільської ради на 2019 рік”

        

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування”, розглянувши рішення виконавчого комітету сільської ради від 21.12.2018 року № 44 “Про ухвалення проекту сільського бюджету на 2019 рік та прогноз на 2020-2021 роки”, сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.Визначити на 2019 рік:

Доходи сільського бюджету в сумі 8166,788 тис. грн., у тому числі: доходи загального фонду місцевого бюджету в сумі 7843,144 тис.  грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету в сумі 323,644 тис. грн., згідно із додатком №1 до цього рішення.

Видатки сільського бюджету у сумі 8166,788 тис. грн., у тому числі: видатки загального фонду сільського бюджету у сумі 7414,919 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету у сумі 751,869 тис. грн.

 Профіцит за загальним фондом сільського бюджету – у сумі 428,225 тис. грн.,  згідно із додатком №2 до цього рішення.

Дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 428,225 тис. грн., згідно із додатком №2 до цього рішення.

Оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі

148,298 тис. грн., що становить 2%  видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

            4. Затвердити розподіл видатків сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 6539,449 тис. грн., згідно з додатком №5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2019 рік розподіл видатків бюджету розвитку за обʼєктами, згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

            6. Установити, що у загальному фонді сільському бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду сільського бюджетів належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, та рішенням Балаклійської районної ради “Про районний бюджет на 2019 рік.

           7.  Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України,та рішенням Балаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік”.

          8. Визначити на 2019 рік захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату (2120); 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- трансферти населенню (код 2700);

- трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

          9. Відповідно до ст.ст.43, 73 Бюджетного кодексу України, надати право Петрівській сільській раді отримувати, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів Україні, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

         10. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком №7.

        11. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення.

        12. Здійснювати  управління бюджетними коштами у межах, встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

         13. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

         14. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджетів, тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік органами Державної казначейської служби України. Зобов’язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії, розпорядники бюджетних коштів, у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом, не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

15. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

16. Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Федорченко Т.О.) у процесі виконання сільського бюджету, у виняткових видатках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетним призначень, з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

           17. Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів за готівку.

           18. Уповноважити сільського голову підписувати, узгоджувати угоди з районною радою на перерахування субвенцій, із наступним їх затвердженням на сесії сільської ради.

           19. Вільні залишки бюджетних коштів сільського бюджету, що утворились на 01.01.2019 року, спрямувати за рішенням сесії сільської ради на видатки, які незабезпечені бюджетом в процесі виконання бюджету.

           20. Додатки №№ 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

           21. Оприлюднення даного рішення, відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України, забезпечити виконавчому комітету Петрівської сільської ради.

           22. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2019року.

           23. Контроль за виконанням  цього  рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету  та  фінансів  (Т.Федорченко)

 

 

 

Сільський голова                  В. Фоменко

 

 

 

Проект

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

XLI сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

 

“Про затвердження Програми соціального захисту населення сіл Петрівської сільської ради на 2019  рік”

 

Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про поховання та похоронну справу”, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Програму соціального захисту населення сіл Петрівської сільської ради на 2019 рік

/Додаток №1 додається/

           2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів /Т.Федорченко/

 

Сільський голова:                                В. Фоменко

 

 

 

 

 

Проект

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

XLI сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

 

“Про затвердження Програми Петрівської сільської ради - члена Асоціації органів місцевого самоврядування в Харківській області“

 

Відповідно до ст.  15, 16, 18, 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Програму Петрівської сільської ради - члена Асоціації органів місцевого самоврядування в Харківській області на 2019 рік

/Додаток №1 додається/

           2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань законності, правопорядку та у справах молоді /Н. Зуй/

 

 

Сільський голова:                                В. Фоменко

 

 

 

 

 

 

Проект

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

XLI сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

”Про затвердження Програми зайнятості населення Петрівської сільської ради на 2019 рік”

 

З метою регулювання ринку праці та соціального захисту населення, яке проживає на території ради, сприяння його зайнятості, запобігання зростанню безробіття, створення умов для забезпечення тимчасовою роботою незайнятих громадян, відповідно до Закону України ”Про зайнятість населення” від 01.03.1991 року за № 803 – ХІІ (зі змінами від 05.07.2012 року за № 5067–VІ), Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.1998 року № 578, Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 року за № 839, керуючись ст.ст. 25, 26, 59  Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити Програму зайнятості населення Петрівської сільської ради на 2019 рік      (додаток № 1 додається)

2.Доручити виконавчому комітету сільської ради укладення відповідних договорів на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт з Балаклійським районним центром зайнятості та строкові трудові договори на участь в оплачуваних громадських роботах з особами, направленими центром зайнятості.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Т.Федорченко)

 

 

                              Сільський голова:                        В.Фоменк

 

 

 

Проект

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

XLI сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

 

“Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку   Петрівської територіальної громади на 2019 рік”

 

Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку  Петрівської територіальної громади на 2019 рік .            

/Додаток №1 додається/

           2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів /Т.Федорченко/

 

 

Сільський голова:                                В. Фоменко

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

XLI сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

 

“Про затвердження Програми та Положення підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які  зареєстровані і проживають на території Петрівської сільської ради”

 

Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Програму підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які  зареєстровані і проживають на території Петрівської сільської ради

/Додаток №1 додається/

           2.  Затвердити Положення про підтримку учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які  зареєстровані і проживають на території Петрівської сільської ради

/Додаток №2 додається/

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів /Т.Федорченко/

 

Сільський голова:                                В. Фоменко

 

                                                 

 

                                                  

 

Проект

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

XLI сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

 

“Про затвердження Програми розвитку дошкільної освіти на  2019 рік ”

 

Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Програму розвитку дошкільної освіти на 2019 рік 

/Додаток №1 додається/

           2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів /Т.Федорченко/

 

 

Сільський голова:                                В. Фоменко

 

 

 

 

Проект

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

XLI сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

 

“Про затвердження Програми з охорони та раціонального використання навколишнього природного середовища”

 

Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”,  сільська рада

                                                      

                          В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Програму Петрівської сільської ради з охорони та раціонального використання навколишнього природного середовища на 2019 рік.

/Додаток №1 додається/

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології /М. Каськов/

 

Сільський голова:                              В.Фоменко

 

 

 

 

Проект

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

XLI сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

 

“Про затвердження Положення про преміювання працівників сільської ради”

 

Згідно із Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 363 ”Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268”,  сільська рада

                                                      

                          В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Положення про преміювання працівників сільської ради 

/Додаток №1 додається/

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів /Т.Федорченко/

 

 

Сільський голова:                              В.Фоменко

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

XLI сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

“Про затвердження норм харчування та  батьківську плату в Петрівському  дошкільному навчальному закладі (ясла-садок)”

 

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року № 1243 ”Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів” (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України №851 від 04.06.2003 року, №507 від 22.06.2005 року, № 370 від 04.06.2015 року, № 17 від 18.01.2016 року), відповідно до статті 35 Закону України ”Про дошкільну освіту”, Закону України ”Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Встановити:

1.1. Вартість харчування в Петрівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) з 01.01.2019 року по 31.05.2019 року та з 01.09.2019 року по 31.12.2019 року у розмірі 35,00 (тридцять пʼять)  грн. на одну дитину на день.

1.2. Вартість харчування в Петрівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) з 01.06.2019 року по 31.08.2019 року у розмірі 38,50 грн. (тридцять вісім грн.50 коп.) на одну дитину на день.

1.3. Плату батьків, або осіб які їх замінюють, за харчування дітей в Петрівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) на рівні 40% від вартості харчування на день.

2. Звільнити від плати за харчування дітей у Петрівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) батьків (або осіб, які їх замінюють), які виховують: дітей з інвалідністю; дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування; дітей-чорнобильців та сім’ї, які отримують соціальну допомогу як малозабезпечені.

3. Сім’ям, які мають трьох і більше дітей, встановити знижку на 50% з плати для батьків за харчування дітей у Петрівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера  сільської ради Лаптєву Ю.І.

 

 

 

Сільський голова                       В. Фоменко

 

 

 

Проект

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

XLI сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

 

”Про затвердження ставки єдиного податку по Петрівській сільській раді на 2019 рік”

 

Відповідно до ст. ст. 12, 293 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року №755-VI, п.3 розділу ІІ (прикінцеві положення) Закону України ”Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28 грудня 2014 року  № 71-VІІІ, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити ставку єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, незалежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

- для платників першої групи у розмірі 10 (десяти) відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня поточного року.

 - для платників другої групи у розмірі 20 (двадцяти) відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня поточного року.

2. Оприлюднити дане рішення на сайті та стендах Петрівської сільської ради впродовж 10 днів з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів /Т.Федорченко/   

 

 

Сільський голова:                                 В.Фоменко

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

XLI сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

 

”Про затвердження ставки акцизного податку по Петрівській сільській раді”

 

Відповідно до ст. 12, пп. 215.3.10 ст. 215 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, п.3 розділу ІІ (прикінцеві положення) Закону України ”Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28 грудня 2014 року  № 71VІІІ, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити ставку акцизного податку у розмірі 5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового Кодексу України.

2. Оприлюднити дане рішення на сайті та стендах Петрівської сільської ради впродовж 10 днів з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів /Т.Федорченко/   

 

 

Сільський голова:                                 В.Фоменко

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

XLI сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

 

“Про надання пільги по батьківській платі за послуги Петрівського  дошкільного навчального   закладу”

 

Відповідно до п.п.28 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши подання завідувачки Петрівського ДНЗ Кійко Н.І. про надання пільги по батьківській платі за послуги дошкільного навчального закладу, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати 100% пільги по батьківській платі за послуги Петрівського дошкільного навчального закладу малозабезпеченій родині Мачуліної Вікторії Сергіївни з 01.12.2018 року по 30.04.2019 року на Кофан Поліну Юріївну, 21 січня 2015 року народження.

2. Надати 50% пільги по батьківській платі за послуги Петрівського дошкільного навчального закладу багатодітній родині Шкарупа Надії  Олександрівни з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року на Шкарупа Валерію Олександрівну, 05 вересня 2014 року народження. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради Ю.Лаптєву.

 

 

Сільський голова                                      В.Фоменко

 

 

 

 

 

 

Проект

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

XLI сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

 

“Про організацію робочих місць для інвалідів, які проживають на території ради”

 

Відповідно до Закону України “Про занятість населення” та Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши питання зайнятості інвалідів у бюджетній сфері, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Рекомендувати завідуючій Петрівським дошкільним навчальним закладом (ясла-садок) Кійко Н.І. забронювати одне робоче місце для інвалідів.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів /Т.Федорченко/.   

 

 

Сільський голова                                                  В.Фоменко

 

 

 

 

Проект

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

XLI сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

 

“Про затвердження штатного розпису сільської ради на 2019 рік”

 

Відповідно до п.4 ч.1 ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 363 ”Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268”, сільська рада 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити штатний розпис Петрівської сільської ради на 2019 рік

/Додаток №1 додається/

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради Лаптєву Ю.І.

 

Сільський голова:                               В.Фоменко

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

XLI сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

 

“Про умови оплати праці сільського голови”

 

Відповідно до ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 363 ”Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268”,  сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити умови оплати праці сільського голови:

- посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 363 ”Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268”;

- надбавка за ранг;

- надбавка за вислугу років – 40% посадового окладу з урахуванням доплати за ранг;

- надбавка за високі досягнення у праці та виконання особливо важливої роботи, з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років - 50% посадового окладу

- премія у розмірі 55% посадового окладу.

 

 

Сільський голова:                                   В.Фоменко

 

 

 

 

Проект

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

XLI сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

“Про погодження переліку об’єктів та видів робіт, на яких особи, будуть відбувати  адміністративне стягнення у виді суспільно корисних робіт”

 

Згідно статті 325-1 Кодексу України про  адміністративні правопорушення, відповідно до Закону України  від 07.12.2017 року № 2234-VIII «Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення  порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» та на виконання листа Балаклійського районного відділу філії державної установи «Центр пробації» в Харківській області №22/16/5-573 см від 08.02.2018 року, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада:

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.  Погодити перелік об’єктів, на яких особи, на яких покладене адміністративне стягнення у виді суспільно корисних робіт, будуть відбувати адміністративне стягнення у виді суспільно корисних робіт з Балаклійським районним відділом філії державної установи «Центр пробації»  в Харківської області. /Додаток №1 додається/.

2.  Порушнику, на якого покладено виконання адміністративного стягнення у види суспільно корисних робіт, нараховується плата  за виконану ним роботу. Оплата праці здійснюється погодинно, за фактично відпрацьований час, у розмірі не меншому, ніж встановлений законом мінімальний розмір оплати праці.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на адміністративну комісію при виконавчому комітеті.

     4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питаннь  законності, правопорядку та у справах молоді (Н. Зуй).

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

XLI сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

“Про перелік об’єктів та видів робіт, на яких засуджені та особи, на яких покладене стягнення та покарання, будуть відбувати покарання у виді громадських робіт”

 

Розглянувши лист Балаклійського районного відділу філії державної установи «Центр пробації» в Харківській області №1988/24/5-18/ См від 14.12.2018 року згідно статті 36 кримінально-виконавчого Кодексу України та відповідно до ст.301, ст.3211, Кодексу України про адміністративні правопорушення, враховуючи висновки постійної комісії сільської ради з питань законності, правопорядку та у справах молоді, керуючись статтями 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада:

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.  Затвердити перелік об’єктів, на яких засуджені та особи, на яких покладене адміністративне стягнення будуть відбувати покарання та адміністративне стягнення у виді громадських робіт: територія Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області.

2.  Затвердити види робіт,  на яких засуджені та особи, на яких покладене адміністративне стягнення будуть відбувати покарання у виді громадських робіт:

-благоустрій та озеленення;

- впорядкування території;

-скошування карантинних бур’янів та вирубка порослі;

-очищення доріг та тротуарів (сезонне);

-прибирання території від побутових відходів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питання  законності, правопорядку та у справах молоді (Н. Зуй).

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко