ОмскАвтоСклад

Петрівська сільська рада Балаклійського району

Проекти рішень ХL сесії від 12 грудня 2018 року

Проект

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХL сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

”Про внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік, затвердженого рішенням ХХІХ сесії сільської ради VІІ скликання від 22 грудня 2017 року №384-VІІ “Про сільський бюджет на 2018 рік”

 

Відповідно до  вимог п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України та на підставі статті 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення своєчасного фінансування соціальних і захищених видатків із місцевого бюджету, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

            Внести зміни та доповнення до рішення ХХІХ сесії сільської ради VІІ скликання від  22 грудня 2017 року № 384 –VІІ (рішення  ХХХ сесії сільської ради VІІ скликання від  19.01.2018 року № 405-VІІ; ХХХІ сесії сільської ради VІІ скликання від  15 .02.2018 року № 416-VІІ; ХХХІІ сесії сільської ради VІІ скликання від  20.03.2018 року № 426-VІІ; ХХХІІІ сесії сільської ради VІІ скликання від  20.04.2018 року № 434-VІІ; ХХХІV сесії сільської ради VІІ скликання від  10.05.2018 року № 465-VІІ; ХХХV сесії сільської ради VІІ скликання від  12.06.2018 року № 467-VІІ; ХХХVІ сесії сільської ради VІІ скликання  від  23.07.2018 року № 487-VІІ; ХХХVІІ сесії сільської ради VІІ скликання від  18.09.2018 року № 520-VІІ; ХХХІХ сесії сільської ради VІІ скликання від  12.11.2018 року № 548-VІІ), виклавши його та додатки до нього в новій редакції:  

1.Установити:

-  доходи  сільського  бюджету у сумі 9017,549 тис. грн., у тому числі: доходи загального фонду сільського бюджету – 6806,286 тис. грн., доходи спеціального фонду -  2211,263 тис. грн.,  у т.ч. бюджет розвитку – 563,0 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення; 

-  видатки сільського бюджету у сумі 10391,691 тис. грн., у тому числі: видатки загального фонду  сільського бюджету 5898,045 тис. грн., видатки спеціального фонду 4493,636 тис. грн., у т.ч. бюджет розвитку – 2842,301 тис. грн.;

- профіцит загального фонду сільського бюджету  у сумі  908,241 тис. грн., згідно  з додатком № 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 2282,373 тис. грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.

     2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік: по  загальному фонду – 5898,045 тис. грн.; спеціальному фонду – 4493,636 тис. грн.,  згідно з додатком №3 цього рішення.

     3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  114,114 тис. грн. 

     4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою: 

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату ( код 2120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ( код 2220);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270);

- поточні трансферти населенню (код 2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (2620)

5. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  8340,684 тис. грн., згідно з додатком № 4 до цього рішення.

6.Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти в сумі 665,542 тис.  грн., згідно з додатком № 5 до цього рішення

7. Затвердити перелік обʼєктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (Додаток № 6) :

- реконструкція будівлі Петрівського сільського будинку культури – 1449,486 тис. грн.

- капітальний ремонт дороги в селі Петрівське по вулиці Свердлова від №1 до №69 – 590,128 тис. грн.;

- капітальний ремонт дороги по вулиці Зарічній села Петрівське - проведення експертизи – 5,968тис.грн.;

- придбання дитячого майданчика – 52,434 тис. грн.;

-капітальний ремонт мережі вуличного освітлення села Петрівське (інша субвенція) – 558,0 тис. грн.;

- коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мережі вуличного освітлення села Петрівсььке – 13,069 тис. грн.;

- технічний нагляд обʼєкта «Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення села Петрівське» - 9,870 тис.грн.;

- клуб: придбання головної завіси сцени- 29,346 тис.грн.;

- клуб: придбання механізму для установки завіси – 49,0 тис.грн.

- фінансування програми соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2018 рік -33,0 тис.грн., 

- придбання холодильника – 10,0 тис.грн.;

- придбання  обладнання та підключення до високо захищеної мережі з захищеним доступом до мережі інтернет – 42,0 тис.грн.

8.Затвердити ліміти споживання енергоносіїв в натуральних показниках (додаток №7

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Дозволити сільському голові підписувати і укладати угоди з районною радою на перерахування субвенції з наступним її затвердженням на сесії сільської ради.

12. Дозволити сільській раді в процесі виконання сільського бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків у межах загального та спеціального фонду бюджету за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

13. Дозволити сільській раді в процесі виконання сільського бюджету проводити придбання предметів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів, інвентарю, за готівку.

14. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.ст.69.1, 71 Бюджетного кодексу України.

16.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Т.Федорченко.) 

 

 

Сільський голова                                 В. Фоменко

 

 

 

 

 

Проект

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХL сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

“Про впорядкування назв вулиць та номерів будинків села Завгороднє”

 

Відповідно до ст. 26, ст. 37 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухав інформацію секретаря виконкому сільської ради Водополової І.М. “Про впорядкування назв вулиць та номерів будинків села Завгороднє”, з метою уточнення і впорядкування назв вулиць, нумерації будинків у селі Завгороднє та удосконалення реєстрації громадян, сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Інформацію секретаря сільської ради Водополової І.М. “Про впорядкування назв вулиць та номерів будинків села Завгороднє” прийняти до відома.

2. Затвердити рішення виконавчого комітету сільської ради від 27.11.2018 року №41 “Про впорядкування назв вулиць та номерів будинків села Завгороднє”.

/Список додається/

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради Водополову І.М

 

 

Сільський голова                              В. Фоменко  

 

 

 

 

 

 

Проект

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХL сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

 

"Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення гр. Хайнацькому Миколі Івановичу земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд"

 

Розглянувши заяву гр.Хайнацького Миколи Івановича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, розташованої в селі Петрівське  по вулиці Шевченка, 43, Балаклійського району, Харківської області, та надання її у власність, керуючись ст. 12,40 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про Державний земельний кадастр“, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Проект землеустрою щодо відведення гр.Хайнацькому Миколі Івановичу земельної ділянки для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,2137 га, кадастровий номер 6320284801:00:002:0216, із земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності, розташованої в селі Петрівське по вулиці Шевченка, 43, Балаклійського району, Харківської області.

2. Встановити, що загальна площа земельної ділянки становить 0,2137 га.

3. Надати гр. Хайнацькому Миколі Івановичу у власність земельну ділянку для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,2137 га, кадастровий номер 6320284801:00:002:0216, із земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності, розташованої за адресою: село Петрівське, вулиця Шевченка, 43, Балаклійського району, Харківської області .

4. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради М.Каськову внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

 

Проект

 

 

 

   

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХL  сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

“Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Зайцевої Надії Іллівни, за адресою: село Завгороднє, вулиця Придінецька, 94, Балаклійського району, Харківської області та передачу її у власність”

 

                 Розглянувши заяву гр.Зайцевої Надії Іллівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості ), загальною площею 0,1266 га, наданої для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована в  селі Завгороднє по вулиці Придінецька, 94, та передачу її у власність, враховуючи наявність: державної реєстрації земельної ділянки, свідоцтва на права власності  нерухомого майна, розташованого на вказаній земельній ділянці, керуючись ст.12,40,81,118,120,122 Земельного Кодексу України; ст.4-1 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ”, ст.ст.26,59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, загальною площею 0,1266 га, кадастровий номер 6320284803:00:000:0184, надану із земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності територіальної громади сіл Петрівське, Завгороднє, Берестянки, розташовану за адресою: село Завгороднє, вулиця Придінецька, 94, Балаклійського району, Харківської області.  

2. Передати у власність гр. Зайцевій Надії Іллівни  земельну ділянку, загальною площею 0,1266 га, розташовану  за адресою: село Завгороднє, вулиця Придінецька, 94, Балаклійського району, Харківської області.

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХL сесії VІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

“Про надання гр.Нагорному Олександру Миколайовичу дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах населеного пункту села Петрівське“ 

 

                 Розглянувши заяву гр.Нагорного Олександра Миколайовича про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах населеного пункту села Петрівське Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області, та надання її у власність, керуючись ст.12, 40 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про Державний земельний кадастр“, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Надати гр.Нагорному Олександру Миколайовичу дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, площею 1,4100 га, зі зміною цільового призначення та переведення в категорію земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності, розташованої в межах населеного пункту села Петрівське, Балаклійського району Харківської області.

2. Зобов’язати гр. Нагорного Олександра Миколайовича замовити в землевпорядній організації роботи по виготовленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних відносин та екології /М.Каськов/

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХL сесії VІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

“Про надання гр.Нагорній Марині Олексіївні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах населеного пункту села Петрівське“ 

 

                 Розглянувши заяву гр.Нагорної Марини Олексіївни про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах населеного пункту села Петрівське Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківської області, та надання її у власність, керуючись ст.12, 40 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про Державний земельний кадастр“, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Надати гр. Нагорній Марині Олексіївні дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, площею 1,4300 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення  комунальної форми власності, розташованої в межах населеного пункту села Петрівське, Балаклійського району Харківської області.

2. Зобов’язати гр. Нагорну Марину Олексіївну замовити в землевпорядній організації роботи по виготовленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних відносин та екології /М.Каськов/

 

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

 

 

Проект

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХL сесії VІІ скликання

 

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

“Про надання гр.Зуєвій Любові Іванівні згоди на виготовлення документації із землеустрою на земельну ділянку для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд”

 

Розглянувши заяву гр.Зуєвої Любові Іванівни про надання згоди на виготовлення документації із землеустрою, керуючись ст.ст.12,33,40,86,118,121,122,123,125,126 Земельного Кодексу України, ст.ст.19,20,25,50,55 Закону України “Про землеустрій“,   ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про Державний земельний кадастр“, сільська рада 

                                            

                                                В И Р І Ш И Л А:

 

1. Надати  гр.Зуєвій Любові Іванівни  згоду на виготовлення технічної документації із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,1932 га, наданої із земель житлової та громадської забудови,  розташованої за адресою: село Завгорднє, вулиця Лугова, 40, Балаклійського району,  Харківської області, для подальшого отримання її у власність.

2. Зобов’язати  гр. Зуєву Любов Іванівну замовити в  землевпорядній організації роботи по виготовленню документації із землеустрою на земельну ділянку для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд .3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних відносин та екології /М.Каськов/

 

 

 

 

                                  Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

Проект

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХL сесії VІІ скликання

 

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

“Про надання гр. Міляєвій Ользі Ігорівні згоди на виготовлення документації із землеустрою на земельну ділянку для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд”

 

 

Розглянувши заяву гр.Міляєвої Ольги Ігорівни про надання   згоди на виготовлення документації із землеустрою, керуючись ст.ст.12,33,40,86,118,121,122,123,125,126 Земельного Кодексу України, ст.ст.19,20,25,50,55 Закону України ’’Про землеустрій’’,   ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про Державний земельний кадастр“, сільська рада 

                                            

                                                В И Р І Ш И Л А:

 

1. Надати  гр.Міляєвій Ользі Ігорівні  згоду на виготовлення технічної документації із  землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку  господарських будівель і споруд, площею 0,1710 га, наданої із земель житлової та громадської забудови,  розташованої за адресою: село Завгорднє, вулиця Лугова, №38/1, Балаклійського району,  Харківської області, для подальшого отримання її у власність.

2. Зобов’язати  гр. Міляєву Ольгу Ігорівну замовити в  землевпорядній організації роботи по виготовленню документації із землеустрою на земельну ділянку для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд .3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних відносин та екології /М.Каськов/

 

 

                                  Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХL сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

“Про надання гр.Подліпаєву Івану Івановичу згоди на виготовлення документації із землеустрою  на земельну ділянку для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ”

 

Розглянувши заяву гр.Подліпаєва Івана Івановича про надання   згоди на виготовлення документації із землеустрою, керуючись ст.12,33,40,86,118,121,122,123, 125,126 Земельного Кодексу України, ст.ст.19,20,25,50,55 Закону України ’’Про землеустрій’’,   ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про Державний земельний кадастр“, сільська рада 

                                            

                                                В И Р І Ш И Л А:

 

1. Надати  гр.Подліпаєву Івану Івановичу  згоду на виготовлення технічної документації із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд, площею 0,1556 га, наданої із земель житлової та громадської забудови,  розташованої за адресою: село Петрівське, вулиця Центральна, 28, Балаклійського району,  Харківської області, для подальшого отримання її у власність.

2. Зобов’язати гр. Подліпаєва Івана Івановича замовити в землевпорядній організації роботи по виготовленню документації із землеустрою на земельну  ділянку для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд .3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних відносин та екології /М.Каськов/

 

 

 

 

                                  Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХL сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

“Про списання будинка №3 по вулиці Українка, села Петрівське, що належить гр. Ряполовій Ользі Михайлівні”

 

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись ст.ст. 12, 141 Земельного Кодексу України, розглянувши заяву гр. Ряполової О.М. та надані документи: свідоцтво про право на спадщину за законом видане Балаклійською державною нотаріальною конторою 24.10.2018 року за реєстром № 1-737, враховуючи, що згідно акту обстеження від 23.11.2018 року даний житловий будинок зруйновано, земельна ділянка не використовується, сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Списати будинок з надвірними будівлями та спорудами по вулиці Українка, №3, села Петрівське, що належить гр. Ряполовій Ользі Михайлівні, у зв’язку з його невикористанням та зруйнуванням.

2. Запропонувати Балаклійському Бюро технічної інвентаризації анулювати правові документи на житловий будинок по вулиці Українка, № 3, села Петрівське, що належить гр. Ряполовій Ользі Михайлівні.

3. Припинити право користування гр. Ряполової Ольги Михайлівни земельними ділянками для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,25 га, та для ведення особистого селянського господарства, площею 0,11 га, які розташовані за адресою: село Петрівське, вулиця Українка, 3, Балаклійського району, Харківської області

4. Перевести дані земельні ділянки до земель запасу в межах населеного пункту для подальшого розподілу.

5. Спеціалісту сільської ради Каськову М. Д. внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

Сільський голова                              В.Фоменко

 

 

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХL сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

“Про преміювання сільського голови”

 

Згідно із Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 363 ”Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268”, за сумлінну працю, особистий внесок у соціально-економічний розвиток Петрівської територіальної громади та з нагоди Дня місцевого самоврядування, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Здійснити преміювання сільського голови Фоменко Володимира Михайловича в межах утвореного фонду преміювання та економії фонду оплати праці у розмірі 1700 (одна тисяча сімсот) грн. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради Ю. Лаптєву.

 

 

 

 

                              Сільський голова:                        В.Фоменко