ОмскАвтоСклад

Петрівська сільська рада Балаклійського району

Проекти рішень ХХХІХ сесії від 12 листопада 2018 року

проект

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІХ сесії VІІ скликання

 

від  12 листопада 2018 року                                                                                                           № 547  - VІІ 

 

 

 

“Про розроблення містобудівної  документації “Генеральний план села Петрівське, села Завгороднє Балаклійського району  Харківської області”

 

 

Керуючись ст. 173 Земельного кодексу України, ст.ст. 17, 18, 19 Закону України ”Про регулювання містобудівної діяльності”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. №290 “Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації”, п.п.42 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання «Програми забезпечення розроблення містобудівної документації ( генерального плану) села Петрівське, села Завгороднє Петрівської сільської ради на 2018-2019  роки»,  враховуючи необхідність раціонального використання земель, створення належних умов для життєзабезпечення села Петрівське, села Завгороднє, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.  Розробити   містобудівну документації «Генеральний план села Петрівське, села Завгороднє Балаклійського району Харківської області».

2.  Визначити замовником містобудівної документації виконавчий комітет Петрівської сільської ради.

3.   Виконавчому комітету  Петрівської сільської ради:

3.1.Визначити  організацію-розробника містобудівної документації, яка  має право на виконання даного виду робіт, строки розроблення та джерела його фінансування.

3.2.Оприлюднити прийняте рішення про початок розроблення містобудівної документації «Генеральний план села Петрівське, села Завгороднє Балаклійського району Харківської області» шляхом розміщення прийнятого рішення на дошці оголошень на території сільської ради та на офіційному сайті ради.

3.3.Забезпечити збір вихідних даних для розроблення містобудівної документації «Генеральний план села Петрівське, села Завгороднє Балаклійського району Харківської області».

3.4.Укласти договір з організацією-розробником містобудівної документації.

3.5.Забезпечити  із залученням організації розробника проведення громадських слухань,  погодження містобудівної документації «Генеральний план села Петрівське, села Завгороднє Балаклійського району Харківської області» згідно чинного законодавства.

4.Виготовлену та погоджену містобудівну документацію затвердити на сесії сільської ради.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку та земельних відносин. 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

Проект

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІХ сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

”Про внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік, затвердженого рішенням ХХІХ сесії сільської ради VІІ скликання від 22 грудня 2017 року №384-VІІ “Про сільський бюджет на 2018 рік”

 

Відповідно до  вимог п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України та на підставі статті 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення своєчасного фінансування соціальних і захищених видатків із місцевого бюджету, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

            Внести зміни та доповнення до рішення ХХІХ сесії сільської ради VІІ скликання від  22 грудня 2017 року № 384 –VІІ (рішення  ХХХ сесії сільської ради VІІ скликання від  19.01.2018 року № 405-VІІ; ХХХІ сесії сільської ради VІІ скликання від  15 .02.2018 року № 416-VІІ; ХХХІІ сесії сільської ради VІІ скликання від  20.03.2018 року № 426-VІІ; ХХХІІІ сесії сільської ради VІІ скликання від  20.04.2018 року № 434-VІІ; ХХХІV сесії сільської ради VІІ скликання від  10.05.2018 року № 465-VІІ; ХХХV сесії сільської ради VІІ скликання від  12.06.2018 року № 467-VІІ; ХХХVІ сесії сільської ради VІІ скликання  від  23.07.2018 року № 487-VІІ; ХХХVІІ сесії сільської ради VІІ скликання від  18.09.2018 року № 520-VІІ), виклавши його та додатки до нього в новій редакції:             

1.Установити:

-  доходи  сільського  бюджету у сумі 9017,549 тис. грн., у тому числі: доходи загального фонду сільського бюджету – 6806,286 тис. грн., доходи спеціального фонду - 2211,263 тис. грн.,  у тому числі бюджет розвитку – 563,0 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення; 

-  видатки сільського бюджету у сумі 10391,681 тис. грн., у тому числі: видатки загального фонду  сільського бюджету 5946,013 тис. грн., видатки спеціального фонду -4445,668 тис. грн., у тому числі. бюджет розвитку – 2794,333 тис. грн.;

- профіцит загального фонду сільського бюджету  у сумі – 860,273 тис. грн., згідно  із додатком № 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 2234,405 тис. грн., згідно із додатком № 2 до цього рішення.

     2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік: по  загальному фонду – 5946,013 тис. грн.; спеціальному фонду – 4445,668 тис. грн.,  згідно із додатком №3 цього рішення.

     3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  114,114 тис. грн. 

     4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою: 

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату ( код 2120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ( код 2220);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270);

- поточні трансферти населенню (код 2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (2620)

5. Затвердити у складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  3300,994 тис. грн., згідно із додатком № 4 до цього рішення.

6. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти в сумі 665,542 тис. грн., згідно із додатком № 5 до цього рішення

7. Затвердити перелік обʼєктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (Додаток № 6) :

- реконструкція будівлі Петрівського сільського Будинку культури – 1449,486 тис. грн.;

- капітальний ремонт дороги у селі Петрівське по вулиці Свердлова від №1 до №69 – 590,128 тис. грн.;

- придбання дитячого майданчика – 52,434 тис. грн.;

- капітальний ремонт мережі вуличного освітлення села Петрівське (інша субвенція) – 558,0 тис. грн.;

- коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мережі вуличного освітлення села Петрівсььке – 13,069 тис. грн.;

- технічний нагляд обʼєкта «Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення села Петрівське» - 9,870 тис. грн.;

- клуб: придбання головної завіси сцени - 29,346 тис. грн.;

- клуб: придбання механізму для установки завіси – 49,0 тис. грн.;

- фінансування програми соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2018 рік - 33,0 тис. грн.; 

- придбання холодильника – 10,0 тис. грн.

8. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв в натуральних показниках (додаток №7).

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Дозволити сільському голові підписувати і укладати угоди з районною радою на перерахування субвенції із наступним її затвердженням на сесії сільської ради.

12. Дозволити сільській раді в процесі виконання сільського бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків у межах загального та спеціального фонду бюджету за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

13. Дозволити сільській раді в процесі виконання сільського бюджету проводити придбання предметів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів, інвентарю, за готівку.

14. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.ст.69.1, 71 Бюджетного кодексу України.

16.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Т.Федорченко.) 

 

 

 

 

Сільський голова                                 В. Фоменко

 

 

Проект

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІХ сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

 

’’Про внесення змін до рішення ХХХV сесії сільської ради VІІ скликання від 12.06.2018 року №469- VII  ”Про  встановлення  ставок та  пільг  із сплати   податку   на   нерухоме  майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік”

 

Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Внести зміни до пункту 122  Додатку №1 до рішення ХХХV сесії сільської ради VІI скликання ”Про  встановлення  ставок та  пільг  із сплати   податку   на   нерухоме  майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік” від  12.06.2018 року за №469-VІІ.

(Додаток № 1 додається)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Т. Федорченко)

 

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

Проект

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІХ сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

“Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), наданої гр. Петренко Максиму Анатолійовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: село Петрівське вулиця Центральна, 25, та передачу її у приватну власність”

 

                 Розглянувши заяву гр. Петренко Максима Анатолійовича про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі, загальною площею 0,2040 га, наданої для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташованої в  селі Петрівське по вулиці Центральна, 25, та передачу її у приватну власність, враховуючи наявність державної реєстрації земельної ділянки, свідоцтва про право власності  на нерухоме майно, розташоване на вказаній земельній ділянці, керуючись ст.ст.12,40,81,118,120,122 Земельного Кодексу України; ст.4-1 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, ст.ст.26,59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер 6320284801:00:003:0144, надану із земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності територіальної громади села Петрівське, розташовану по вулиці Центральна, 25, села Петрівське, Балаклійського району, Харківської області. 

2. Передати у приватну власність гр.Петренко Максиму Анатолійовичу земельну ділянку, загальною площею 0,2500 га, розташовану  за адресою: село Петрівське, вулиця Центральна, 25, Балаклійського району, Харківської області.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології. ( М.Каськов)

 

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

Проект

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІХ сесії VІІ скликання

 

 

           від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

 

“Про  встановлення меж 

земельної ділянки”

 

Відповідно до п.п. 34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та ст.ст.12 ,103,107,158  Земельного  кодексу  України, розглянувши заяву гр.Глухової Світлани Іванівни, висновок постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології, акт обстеження меж земельної ділянки,  розташованої за адресою: село Петрівське вулиця Зарічна,  №35, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

        1.Встановити межу між домоволодіннями гр. Глухової Світлани Іванівни та Кокошиної Олени Іванівни згідно технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по розташуванню земельної ділянки гр.Глухової Світлани Іванівни,  виконаної Фо-п Забашта Євгенієм Володимировичем, які розташовані за адресою: село Петрівське вулиця Зарічна,35, та   село Петрівське, вулиця  Зарічна,33.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології. ( М.Каськов)

 

 

 

 

Сільський голова:                                 В.Фоменко

 

 

 

Проект

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІХ сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

“Про припинення ФО-П  Шипіловим Миколою Петровичем,  ФО-П Шипіловою Ольгою Володимирівною та ФО-П Жихаревою Валентиною Михайлівною права користування земельною ділянкою"

 

Відповідно до ст.ст.12,141 та п.12 Перехідних положень Земельного  Кодексу  України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянув заяву ФО-П  Шипілова Миколи Петровича,  ФО-П Шипілової Ольги Володимирівни та ФО-П Жихаревої Валентини Михайлівни про добровільну відмову від права користування земельною ділянкою, що була надана в оренду згідно рішення ХІ сесії сільської ради V скликання №124 від 23 жовтня 2007 року “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається в оренду ФО-П Шипілову Миколі Петровичу, ФО-П Шипіловій Ользі Володимирівні та ФО-П Жихаревій Валентині Михайлівні для обслуговування нежитлової будівлі-магазину, загальною площею 0,0477 га, розташованою в селі Завгорднє, по вулиці Завгородня, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Припинити право ФО-П Шипілова Миколи Петровича,   Шипілової Ольги Володимирівни та ФО-П Жихаревої Валентини Михайлівни користування на умовах оренди  земельною ділянкою для обслуговування нежитлової будівлі- магазина, загальною площею 0,0477 га, що розташована за адресою: село Завгороднє, вулиця Завгородня, у зв’язку із припиненням підприємницької діяльності.

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення ХІ сесії сільської ради V скликання №124 від 23 жовтня 2007 року “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається в оренду ФО-П Шипілову Миколі Петровичу, Шипіловій Ользі Володимирівні та ФО-П Жихаревій Валентині Михайлівні для обслуговування нежитлової будівлі-магазину, загальною площею 0,0477га, за адресою: село Завгороднє, вулиця Завгородня.

        3. Доручити сільському голові Фоменко В.М. укласти від імені сільської ради угоду про  розірвання договору оренди земельної ділянки.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології. ( М.Каськов)

 

 

 

Сільський голова:                                В.Фоменко

 

 

Проект

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІХ сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

 

”Про виплату грошової компенсації за 

невикористану додаткову  відпустку”

 

 

Відповідно до  ч. 4 ст. 24 Закону України “Про відпустки”, постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 353 ”Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, Закону України ”Про службу в органах місцевого самоврядування”, сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Виплатити  у листопаді 2018 року сільському голові Фоменко Володимиру Михайловичу, грошову компенсацію за 15 календарних днів невикористаної додаткової відпустки.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради Ю. Лаптєву.

 

 

 

 

Сільський голова:                             В.Фоменко

 

 

 

Проект

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІХ сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

“Про надання пільги по батьківській платі за послуги Петрівського  дошкільного навчального   закладу”

 

Відповідно до п.п.28 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши рішення виконавчого комітету сільської ради про надання пільг по батьківській платі за послуги дошкільного навчального закладу малозабезпеченим родинам, сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

 

           1. Затвердити рішення виконавчого комітету сільської ради від 23 жовтня 2018 року за № 36 “Про надання пільги по батьківській платі за послуги Петрівського  дошкільного навчального закладу” щодо надання 100% пільги по батьківській платі за послуги Петрівського дошкільного навчального закладу малозабезпеченим родинам:

- Антонової Любові Володимирівни з 01.10.2018  року  по  31.03.2019 року  на Антонову Евеліну Андріївну 25.12.2015 року народження;

- Сорокіної Оксани Миколаївни з 01.10.2018 року по 28.02.2019 року на Сорокіна Артема Владиславовича, 21.05.2016 року народження;

- Моєсєєнко Наталії Іванівни з 01.10.2018 року по 28.02.2019 року на Моєсєєнко Анастасію Юріївну, 11.01.2013 року народження.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Т. Федорченко ). 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

Проект

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХІХ сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

 

“Про надання пільги по батьківській платі за послуги Петрівського  дошкільного навчального   закладу”

 

Відповідно до п.п.28 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши подання завідувачки Петрівського ДНЗ Кійко Н.І. про надання пільги по батьківській платі за послуги дошкільного навчального закладу, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати 50% пільги по батьківській платі за послуги Петрівського дошкільного навчального закладу багатодітним родинам:

- Іванової Наталії Миколаївни з 01.11.2018 року по 31.12.2018 року на Іванова Владислава Віталійовича, 28 травня 2017 року народження;

- Фесенко Наталії Іванівни з 01.11.2018 року по 31.12.2018 року на Кулікова Іллю Олександровича, 28 квітня 2016 року народження та Кулікову Кіру Олександрівну, 08 жовтня 2013 року народження. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради Ю.Лаптєву.

 

 

 

 

Сільський голова                                      В.Фоменко