ОмскАвтоСклад

Петрівська сільська рада Балаклійського району

Проекти рішень ХХХVІІ сесії від 18 вересня 2018 року

Проект

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХVІІ сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

”Про внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік, затвердженого рішенням ХХІХ сесії сільської ради VІІ скликання від 22 грудня 2017 року №384-VІІ “Про сільський бюджет на 2018 рік”

 

Відповідно до  вимог п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України та на підставі статті 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення своєчасного фінансування соціальних і захищених видатків із місцевого бюджету, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

            Внести зміни та доповнення до рішення ХХІХ сесії сільської ради VІІ скликання від  22 грудня 2017 року № 384 –VІІ (рішення  ХХХ сесії сільської ради VІІ скликаннявід  19.01.2018 року № 405-VІІ; ХХХІ сесії сільської ради VІІ скликання від  15 .02.2018 року № 416-VІІ; ХХХІІ сесії сільської ради VІІ скликання від  20.03.2018 року № 426-VІІ; ХХХІІІ сесії сільської ради VІІ скликання від  20.04.2018 року № 434-VІІ; ХХХІV сесії сільської ради VІІ скликання від  10.05.2018 року № 465-VІІ; ХХХV сесії сільської ради VІІскликання від  12.06.2018 року № 467-VІІ; ХХХVІ сесії сільської ради VІІ скликання  від  23.07.2018 року № 487-VІІ)), виклавши його та додатки до нього в новій редакції:            

            Установити:

-  доходи  сільського  бюджету в сумі 9017,549 тис. грн., у тому числі: доходи загального фонду сільського бюджету – 6806,286 тис. грн., доходи спеціального фонду - 2211,263 тис. грн.,  у т.ч. бюджет розвитку – 563,0 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету в сумі 10391,681 тис. грн., у тому числі: видатки загального фонду сільського бюджету - 5926,392 тис. грн., видатки спеціального фонду -4465,289 тис. грн., у т.ч. бюджет розвитку – 2813,954 тис. грн.;

- профіцит загального фонду сільського бюджету  в сумі – 879,894 тис. грн., згідно  із додатком № 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі 2254,026 тис. грн., згідно із додатком № 2 до цього рішення.

     2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік: по  загальному фонду – 5926,392 тис. грн. та спеціальному фонду – 4465,289 тис. грн.,  згідно із додатком №3 цього рішення.

     3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  в сумі  114,114 тис. грн.

     4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату ( код 2120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ( код 2220);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270);

- поточні трансферти населенню (код 2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (2620)

5. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  3361,101 тис. грн., згідно із додатком № 4 до цього рішення.

6.Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти в сумі 656,918 тис.  грн., згідно із додатком № 5 до цього рішення

7. Затвердити перелік обʼєктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (Додаток № 6) :

- реконструкція будівлі Петрівського сільського будинку культури – 1488,357 тис. грн.

- капітальний ремонт дороги в селі Петрівське по вулиці Свердлова від №1 до №69 – 565,878 тис. грн.;

- придбання дитячого майданчика – 52,434 тис. грн.;

- капітальний ремонт мережі вуличного освітлення села Петрівське (інша субвенція) – 558,0 тис. грн.;

- коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мережі вуличного освітлення ела .Петрівсььке – 13,069 тис. грн.;

- технічний нагляд обʼєкта «капітальний ремонт мережі вуличного освітлення села Петрівське» - 9,870 тис.грн.;

- клуб: придбання головної завіси для сцени- 29,346 тис.грн.;

- клуб: придбання механізму для установки завіси – 49,0 тис.грн.

- придбання саджанців – 5,0 тис.грн.

- фінансування програми соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2018 рік -33,0 тис.грн.,

- придбання холодильника – 10,0 тис.грн.

8. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв в натуральних показниках(додаток№7)

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Дозволити сільському голові підписувати і укладати угоди з районною радою на перерахування субвенції з наступним її затвердженням на сесії сільської ради.

12. Дозволити сільській раді в процесі виконання сільського бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків у межах загального та спеціального фонду бюджету за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

13. Дозволити сільській раді в процесі виконання сільського бюджету проводити придбання предметів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів, інвентарю, за готівку.

14. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.ст.69.1, 71 Бюджетного кодексу України.

16.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Т.Федорченко.)

 

 

 

Сільський голова                                 В. Фоменко

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХVІІ сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

 

“Про капітальний ремонт дороги по вулиці Зарічній села Петрівське Балаклійського району

 

 

          Відповідно до статті 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши питання ремонту дороги по вулиці Зарічній, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт дороги по вулиці Зарічній села Петрівське, Балаклійського району, Харківської області.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Т. Федорченко).

 

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

УКРАЇНА

                                     ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ                                     

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХVІІ  сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

 

“Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої гр. Каськову Павлу Миколайовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташовану за адресою: село Петрівське, вулиця Шахтар, 12, Балаклійського району, Харківської області та передачу її у власність”

 

                 Розглянувши заяву гр.Каськова Павла Миколайовича, про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), загальною площею 0,2500 га, наданої для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташовану в  селі Петрівське по вулиці Шахтар, 12, та передачу її у власність, враховуючи наявність державної реєстрації земельної ділянки, свідоцтва на право власності  нерухомого майна, розташованого на вказаній земельній ділянці, керуючись ст.12,40,81,118,120,122 Земельного Кодексу України; ст.4-1 Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, ст.ст.26,59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), загальною площею 0,2500 га, для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 6320284801:00:004:0070, надану із земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності територіальної громади сіл Петрівської сільської ради, розташовану за адресою: село Петрівське, вулиця Шахтар, 12, Балаклійського району, Харківської області.

2. Передати у власність гр. Каськову Павлу Миколайовичу земельну ділянку, загальною площею 0,2500 га, розташовану  за адресою: село Петрівське, вулиця Шахтар, 12, Балаклійського району, Харківської області.

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

 

Проект

 

 

 

 

   

 

УКРАЇНА

                                        ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ                                     

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХVІІ  сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

“Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої гр. Ксензовій Тетяні Василівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташовану за адресою: село Петрівське, вулиця Пушкіна, 5, Балаклійського району, Харківської області та передачу її у власність”

 

 

                 Розглянувши заяву гр.Ксензової Тетяни Василівни про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості ), загальною площею 0,2186 га, наданої для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташовану в  селі Петрівське по вулиці Пушкіна, 5, та передачу її у власність, враховуючи наявність державної реєстрації земельної ділянки, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, розташоване на вказаній земельній ділянці, керуючись ст.12,40,81,118,120,122 Земельного Кодексу України; ст.4-1 Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, ст.ст.26,59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

  1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), загальною площею 0,2186 га, надану для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 6320284801:00:001:0100, із земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності територіальної громади сіл Петрівської сільської ради, розташовану за адресою: село Петрівське, вулиця Пушкіна, 5, Балаклійського району, Харківської області.

2. Передати у власність гр. Ксензовій Тетяні Василівні земельну ділянку, загальною площею 0,2186 га, розташовану  за адресою: село Петрівське, вулиця Пушкіна, 5, Балаклійського району, Харківської області.

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

Проект

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХVІІ сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

"Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення гр.Воробйову Андрію Петровичу земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд"

 

Розглянувши заяву гр. Воробйова Андрія Петровича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, розташованої в селі Петрівське  по вулиці Шевченка, 26, та надання її у власність, керуючись ст. 12,40 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про Державний земельний кадастр“, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Проект землеустрою щодо відведення гр.Воробйову Андрію Петровичу  земельної ділянки для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,2500 га, кадастровий номер 6320284801:00:002:0212, із земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності, розташованої в селі Петрівське по вулиці Шевченка, 26, Балаклійського району, Харківської області.

2. Встановити, що загальна площа земельної ділянки становить 0,2500 га.

3. Надати гр. Воробйову Андрію Петровичу у власність земельну ділянку для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,2500 га, кадастровий номер 6320284801:00:002:0212, надану із земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності, розташовану за адресою: село Петрівське, вулиця Шевченко, 26, Балаклійського району, Харківської області .

4. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради М. Каськову внести відповідні зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХVІІ сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

 

"Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення гр.Варавіну Артему Миколайовичу земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд"

 

Розглянувши заяву гр. Варавіна Артема Миколайовича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, розташованої в селі Петрівське  по вулиці Шевченка, 50, та надання її у власність, керуючись ст. 12,40 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про Державний земельний кадастр“, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Проект землеустрою щодо відведення гр. Варавіну Артему Миколайовичу земельної ділянки для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,2500 га, кадастровий номер 6320284801:00:002:0211, наданої із земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності, розташованої за адресою: село Петрівське, вулиця Шевченко, 50, Балаклійського району, Харківської області.

2. Встановити, що загальна площа земельної ділянки становить 0,2500 га.

3. Надати у власність гр. Варавіну Артему Миколайовичу земельну ділянку для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,2500 га, кадастровий номер 6320284801:00:002:0211, із земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності, розташовану за адресою: село Петрівське, вулиця Шевченко, 50, Балаклійського району, Харківської області.

4. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради М. Каськову внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

Проект

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХVІІ сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

“Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення гр.Шатрову Павлу Леонідовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої в  межах населеного пункту Петрівської сільської ради“

                                                                                                  

Розглянувши заяву гр. Шатрова Павла Леонідовича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства,  розташованої  в межах населеного пункту  Петрівської сільської ради, керуючись ст.12,40 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про Державний земельний кадастр“, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення гр. Шатрову Павлу Леонідовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої в межах населеного пункту села Петрівське,  Петрівської  сільської ради Балаклійського району Харківської області, площею 2,0000 га, кадастровий номер 6320284801:00:002:0206, наданої із земель запасу комунальної форми власності сільськогосподарського призначення (рілля).

            2. Встановити, що площа земельної ділянки становить 2,0000 га.

3. Передати у власність гр. Шатрову Павлу Леонідовичу земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства.            

            4. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради М. Каськову внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект

 

                                                       

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХVІІ сесії VІІ скликання

 

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

“Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення гр.Шатровій Тетяні Володимирівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої в межах населеного пункту Петрівської сільської ради“

                                                                                                  

Розглянувши заяву гр.Шатрової Тетяни Володимирівни про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства,  розташованої  в межах населеного пункту  Петрівської  сільської ради, керуючись ст.12,40 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про Державний земельний кадастр“, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення гр. Шатровій Тетяні Володимирівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої в межах населеного пункту села Петрівське  Петрівської  сільської ради Балаклійського району Харківської області, площею 2,0000 га, кадастровий номер 6320284801:00:002:0205, наданої із земель запасу комунальної форми власності сільськогосподарського призначення (рілля).

            2. Встановити, що площа земельної ділянки становить 2,0000 га.

3. Передати у власність гр. Шатровій Тетяні Володимирівні земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства.            

            4. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради М. Каськову внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

 

 

Сільський голова                         В. Фоменко

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХVІІ сесії VІІ скликання

 

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

 

“Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення гр.Акулову Геннадію Миколайовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої в  межах населеного пункту Петрівської сільської ради“

                                                                                                  

Розглянувши заяву гр. Акулова Геннадія Миколайовича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства,  розташованої  в межах населеного пункту  Петрівської  сільської ради, керуючись ст.12,40 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про Державний земельний кадастр“, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення гр. Акулову Геннадію Миколайовичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої в межах населеного пункту села Петрівське  Петрівської  сільської ради Балаклійського району Харківської області, площею 2,0000 га, кадастровий номер 6320284801:00:002:0209, наданої із земель запасу комунальної форми власності сільськогосподарського призначення (рілля).

            2. Встановити, що площа земельної ділянки становить 2,0000 га.

3. Передати гр. Акулову Геннадію Миколайовичу земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства у власність.                

            4. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради М. Каськову внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХVІІ сесії VІІ скликання

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

 

“Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення гр.Литвиновій Марії Олександрівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої в  межах населеного пункту Петрівської сільської ради“

                                                                                                  

Розглянувши заяву гр. Литвинової Марії Олександрівни про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства,  розташованої  в межах населеного пункту  Петрівської  сільської ради, керуючись ст.12,40 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про Державний земельний кадастр“, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення гр. Литвиновій Марії Олександрівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої в межах населеного пункту села Петрівське  Петрівської  сільської ради Балаклійського району Харківської області, площею 2,0000 га, кадастровий номер 6320284801:00:002:0210, наданої із земель запасу комунальної форми власності сільськогосподарського призначення (рілля).

            2. Встановити, що площа земельної ділянки становить 2,0000 га.

3. Передати у власність гр. Литвиновій Марії Олександрівні земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства.                

            4. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради М. Каськову внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХVІІ сесії VІІ скликання

 

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

 

“Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення гр.Васильєву Олександру Олександровичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої в  межах населеного пункту Петрівської сільської ради“

                                                                                                  

Розглянувши заяву гр. Васильєва Олександра Олександровича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства,  розташованої  в межах населеного пункту  Петрівської  сільської ради, керуючись ст.12,40 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про Державний земельний кадастр“, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення гр. Васильєву Олександру Олександровичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої в межах населеного пункту села Петрівське  Петрівської  сільської ради Балаклійського району Харківської області, площею 2,0000 га, кадастровий номер 6320284801:00:002:0213, наданої із земель запасу комунальної форми власності сільськогосподарського призначення (рілля).

            2. Встановити, що площа земельної ділянки становить 2,0000 га.

3. Передати у власність гр. Васильєву Олександру Олександровичу земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства.                

            4. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради М. Каськову внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

Проект

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХVІІ сесії VІІ скликання

 

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

“Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення гр.Васильєвій Наталії Володимирівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої в  межах населеного пункту Петрівської сільської ради“

                                                                                                  

Розглянувши заяву гр. Васильєвої Наталії Володимирівни про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства,  розташованої  в межах населеного пункту  Петрівської  сільської ради, керуючись ст.12,40 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про Державний земельний кадастр“, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення гр. Васильєвій Наталії Володимирівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої в межах населеного пункту села Петрівське  Петрівської  сільської ради Балаклійського району Харківської області, площею 2,0000 га, кадастровий номер 6320284801:00:002:0207, наданої із земель запасу комунальної форми власності сільськогосподарського призначення (рілля).

            2. Встановити, що площа земельної ділянки становить 2,0000 га.

3. Передати гр. Васильєвій Наталії Володимирівни земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства у власність.                

            4. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради М. Каськову внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

 

 

                 Сільський голова                                                         В.. Фоменко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХVІІ сесії VІІ скликання

 

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

 

“Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення гр.Акуловій Ларисі Володимирівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої в межах населеного пункту Петрівської сільської ради“

                                                                                                  

Розглянувши заяву гр. Акулової Лариси Володимирівни про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства,  розташованої  в межах населеного пункту  Петрівської  сільської ради, керуючись ст.12,40 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про Державний земельний кадастр“, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення гр. Акуловій Ларисі Володимирівні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої в межах населеного пункту села Петрівське  Петрівської  сільської ради Балаклійського району Харківської області, площею 2,0000 га, кадастровий номер 6320284801:00:002:0208, наданої із земель запасу комунальної форми власності сільськогосподарського призначення (рілля).

            2. Встановити, що площа земельної ділянки становить 2,0000 га.

3. Передати гр. Акуловій Ларисі Володимирівні земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства у власність.                

            4. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради М. Каськову внести зміни до земельно-кадастрової документації.

 

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХVІІ сесії VІІ скликання

 

                                          

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

“Про надання гр.Бовдуй Роману Олексійовичу дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої за адресою: село Завгорднє вулиця Придінецька“

 

                 Розглянувши заяву гр. Бовдуй Романа Олексійовича про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за адресою: село Завгороднє вулиця Придінецька, Балаклійського району, Харківської області, та надання її у власність, керуючись ст.12, 40 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про Державний земельний кадастр“, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

      1. Надати гр.Бовдуй Роману Олексійовичу дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, площею 1,1804 га, зі зміною цільового призначення та переведення в категорію земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності, розташованої за адресою: село Завгороднє, вулиця Придінецька, Балаклійського району Харківської області.

      2. Зобов’язати гр. Бовдуй Романа Олексійовича замовити в землевпорядній організації роботи по виготовленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних відносин та екології /М.Каськов/

 

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

 

 

 

Проект

 

 

                                                                    

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХVІІ сесії VІІ скликання

 

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

        

“Про надання гр. Зайцевій Надії Іллівні згоди на виготовлення документації із землеустрою на земельну ділянку для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ”

 

 

Розглянувши заяву гр.Зайцевої Надії Іллівни про надання   згоди на виготовлення документації із землеустрою, керуючись ст.ст.12,33,40,86,118,121,122,123,125,126 Земельного Кодексу України, ст.ст.19,20,25,50,55 Закону України ’’Про землеустрій’’,   ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про Державний земельний кадастр“, сільська рада

                                            

                                                В И Р І Ш И Л А:

 

1. Надати  гр. Зайцевій Надії Іллівні  згоду на виготовлення технічної документації із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), наданої для будівництва та обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд, площею 0,1266 га, із земель житлової та громадської забудови,  розташованої за адресою: село Завгорднє, вулиця Придінецька, 94, Балаклійського району,  Харківської області, для подальшого отримання її у власність.

2. Зобов’язати  гр. Зайцеву Надію Іллівну замовити в  землевпорядній організації роботи по виготовленню документації із землеустрою на земельну  ділянку для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд .                       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних відносин та екології /М.Каськов/.

 

 

 

     

                                  Сільський голова                            В. Фоменко

                                                                        

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХVІІ сесії VІІ скликан

 

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

        

“Про надання гр.Мотіновій Марині Миколаївні згоди на виготовлення документації із землеустрою  на земельну ділянку для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд”

 

 

Розглянувши заяву гр.Мотінової Марини Миколаївни про надання згоди на виготовлення документації із землеустрою, керуючись ст.12,33,40,86,118,121,122,123, 125,126 Земельного Кодексу України, ст.ст.19,20,25,50,55 Закону України ’’Про землеустрій’’, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про Державний земельний кадастр“, сільська рада

                                            

                                                В И Р І Ш И Л А:

 

1. Надати  гр.Мотіновій Марині Миколаївні  згоду на виготовлення технічної документації із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд, площею 0,2500 га, із земель житлової та громадської забудови,  розташованої за адресою: село Завгорднє,вулиця Дачна, 4, Балаклійського району,  Харківської області, для подальшого отримання її у власність.

2. Зобов’язати  гр. Мотінову Марину Миколаївну замовити в  землевпорядній організації роботи по виготовленню документації із землеустрою на земельну  ділянку для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд .                       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних відносин та екології /М.Каськов/

 

     

                                  Сільський голова                            В. Фоменко

 

 

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХVІІ  сесії VІІ скликан

 

 

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

        

“Про надання гр. Путятіну Сергію Олександровичу та гр. Путятіній Ользі Володимирівні згоди на виготовлення документації із землеустрою на земельну ділянку надану для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд”

 

Розглянувши заяву громадян Путятіна Сергія Олександровича та Путятіної Ольги Володимирівни про надання згоди на виготовлення документації із землеустрою, керуючись ст.ст.12,33,40,86,118,121,122,123,125,126 Земельного Кодексу України, ст.ст.19,20,25,50,55 Закону України “Про землеустрій“, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про Державний земельний кадастр“, сільська рада                                            

                                                В И Р І Ш И Л А:

 

1. Надати  громадянам Путятіну Сергію Олександровичу та Путятіній Ользі Володимирівні згоду на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,1465 га, наданої із земель житлової та громадської забудови,  розташованої за адресою: село Петрівське, вулиця Соборна, 23, Балаклійського району, Харківської області, для подальшого отримання її у спільну сумісну власність.

2. Зобов’язати  громадян Путятіна Сергія Олександровича та Путятіну Ольгу Володимирівну замовити у землевпорядній організації роботи по виготовленню документації із землеустрою на земельну ділянку для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд .                    

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних відносин та екології /М.Каськов/

           

 

 

 

                                  Сільський голова                            В. Фоменко

 

                                                                        

 

 

 

Проект

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХVІІ  сесії VІІ скликан

 

 

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

“Про  матеріальну допомогу

сільському голові”

 

            Згідно Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 363 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268”,сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

            1.Надати у жовтні 2018 року сільському голові Фоменко Володимиру Михайловичу матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати, в межах установленого фонду оплати праці. 

 

 

 

 

                  Сільський голова:                        В.Фоменко

 

  

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

ХХХVІІ  сесії VІІ скликан

 

 

від  “___”___________ 2018  року №____

 

 

“Про надання пільги по батьківській платі за послуги Петрівського  дошкільного навчального   закладу”

 

            Відповідно до п.п.28 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши рішення виконавчого комітету сільської ради про надання пільг по батьківській платі за послуги дошкільного навчального закладу малозабезпеченим родинам, сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

 

           1. Затвердити рішення виконавчого комітету сільської ради від 28 серпня 2018 року за № 30 “Про надання пільги по батьківській платі за послуги Петрівського  дошкільного навчального закладу” щодо надання 100% пільги по батьківській платі за послуги Петрівського дошкільного навчального закладу малозабезпеченим родинам:

            - Беспалої Яни Миколаївни з 01.08.2018  року  по  31.12.2018 року  на Беспалого Артема Вячеславовича 12.03.2014 року народження;

            - Каськової Таміли Валеріївни з 01.08.2018 року по 31.12.2018 року на Каськову Марʼяну Юріївну, 14.07.2016 року народження;

- Злобіної Ольги Сергіївни з 01.08.2018 року по 31.12.2018 року на Злобіну Дарʼю Вікторівну, 04.05.2013 року народження.

            2. Затвердити рішення виконавчого комітету сільської ради від 28 серпня 2018 року за № 31 “Про надання пільги по батьківській платі за послуги Петрівського  дошкільного навчального закладу” щодо відмови гр. Камардаш Світлані Володимирівні у наданні пільги по батьківській платі за послуги Петрівського дошкільного навчального закладу на Камардаш Сергія Володимировича, 04.09.2012 року народження.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Т. Федорченко ).

 

 

 

 

Сільський голова                            В. Фоменко