ОмскАвтоСклад

Петрівська сільська рада Балаклійського району

Про проект сільського бюджету на 2018 рік

 

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

________ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ______

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 19 грудня 2017 року № 48

 

 

“Про проект сільського

 бюджету на 2018 рік”

 

 

Відповідно до  вимог п.п.1 п.а ст.28  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік, виконавчий комітет сільської ради

В И Р І Ш И В:

 

І. Затвердити проект бюджету Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківськоїх області на 2018 рік.

1.1.Установити:

-  доходи  сільського  бюджету в сумі 6465,895 тис. грн., у тому числі: доходи загального фонду сільського бюджету – 6317,632 тис. грн., доходи спеціального фонду  - 148,263 тис. грн.,  згідно з додатком №1 цього рішення; 

-  видатки сільського бюджету в сумі 6465,895 тис. грн., у тому числі: видатки загального фонду сільського бюджету - 6317,632 тис. грн., видатки спеціального фонду - 

     1.2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік: по  загальному фонду – 6317,632 тис. грн. та спеціальному фонду – 148,263 тис. грн., згідно з додатком №2 до цього рішення.

     1.3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  в сумі  114,114 тис. грн. 

     1.4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою: 

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату ( код 2120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ( код 2220);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270);

- поточні трансферти населенню (код 2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам).

     1.5. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  455,735тис. грн., згідно з додатком №3 до цього рішення.

   1.6. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти в сумі 611,918 тис.грн., згідно з додатком № 4 до цього рішення.

1.7. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв в натуральних показниках (додаток № 5)

1.8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

1.9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах: на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

1.10. Дозволити сільському голові підписувати і укладати угоди з районною радою на перерахування субвенції, з наступним її затвердженням на сесії сільської ради.

1.11. Дозволити сільській раді в процесі виконання сільського бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків у межах загального та спеціального фонду бюджету, за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

1.12. Дозволити сільській раді, в процесі виконання сільського бюджету, проводити придбання предметів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів, інвентарю за готівку.

1.13. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України.

1.14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету України на 2018 рік, у частині доходів, є надходження, визначені ст.ст.69, 71 Бюджетного кодексу України.

1.15.  Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

ІІ. Подати проект сільського бюджету на 2018 рік для затвердження на черговій сесії Петрівської сільської ради Балаклійського району Харківськоїх області 

 

Сільський голова                                 В. Фоменко

Пояснювальна записка 2018

Додаток № 6 (48)

Додаток № 4 (48)

Додаток № 2 (48)

Додаток № 3 (48)